European Union website, the official EU website

Nauda un ES

ES budžetu veido no vairākiem avotiem, tostarp katra dalībvalsts iemaksā zināmu procentuālu daļu no sava nacionālā kopienākuma. Šos līdzekļus tērē ļoti dažādām vajadzībām, piemēram, paaugstina dzīves līmeni relatīvi nabadzīgos reģionos un gādā par pārtikas nekaitīgumu. Vairumā ES dalībvalstu ir vienota valūta eiro.

 

Ekonomikas krīze, kopš tā piemeklēja pasauli 2008. gadā, ir pamudinājusi ES valstu valdības, Eiropas Centrālo banku un Komisiju uz spraigu un pastāvīgu rīcību. Tās visas intensīvi sadarbojas, lai atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību, aizsargātu ietaupījumus, uzturētu zemu izmaksu kredīta plūsmu uzņēmumiem un ģimenēm, garantētu finanšu stabilitāti un ieviestu labāku pārvaldības sistēmu priekšdienām.