European Union website, the official EU website

Pinigai ir ES

ES biudžeto finansavimo šaltiniai įvairūs, tarp jų – tam tikra kiekvienos valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų dalis. Šios lėšos leidžiamos siekiant įvairiausių tikslų, pavyzdžiui, didinti skurdesnių regionų gyvenimo lygį, užtikrinti maisto saugą. Daugumoje ES šalių naudojama bendra valiuta euras.

 

2008 m. pasaulį sukrėtus ekonomikos krizei ES šalių vyriausybės, Europos centrinis bankas ir Komisija ėmėsi intensyvių ilgalaikių veiksmų. Jie visi glaudžiai bendradarbiavo siekdami remti ekonomikos augimą ir užimtumą, apsaugoti santaupas, išlaikyti įmonėms ir namų ūkiams prieinamų kreditų srautą, užtikrinti finansinį stabilumą ir geresnę valdymo sistemą ateičiai.