European Union website, the official EU website

Airgead agus an AE

Maoinítear buiséad an AE ó fhoinsí lena n-áirítear céatadán d'ollioncam náisiúnta gach ballstáit. Caitear é ar iarrachtaí chomh héagsúil leis an gcaighdeán maireachtála a ardú sna réigiúin is boichte agus sábháilteacht bhia a áirithiú. Is é an euro an comhairgeadra i mbunús mór thíortha an AE.

 

Ó tháinig sé chun cinn ar fud an domhain sa bhliain 2008 ghríosaigh an ghéarchéim gheilleagrach rialtais náisiúnta an AE, an Banc Ceannais Eorpach agus an Coimisiún chun dianbheart marthanach a dhéanamh. Tá gach institiúid díobh ag oibriú as lámha a chéile chun tacú le fás agus le fostaíocht, coigilteas a chosaint, sreabhadh creidmheasa inacmhainne a choimeád do ghnóthais agus do theaghlaigh, cobhsaíocht airgeadais a chinntiú, agus chun córas rialachais níos fearr a chur i bhfeidhm don todhchaí.