European Union website, the official EU website

Парични въпроси в ЕС

Парични въпроси в ЕС

Бюджетът на ЕС се финансира от няколко източника, включително процент от брутния национален доход на всяка държава членка. Той се изразходва за различни цели като повишаване на жизнения стандарт в по-бедните региони и гарантиране на безопасността на храните. Еврото е общата валута на повечето държави от ЕС.

 

Правителствата на страните в ЕС, Европейската централна банка и Комисията предприеха енергични и непрекъснати действия за справяне с икономическата криза след нейното избухване през 2008 г. Всички те работят в тясно сътрудничество за подкрепа на растежа и заетостта, защита на спестяванията, поддържане на кредитиране на достъпна цена за предприятията и домакинствата, осигуряване на финансова стабилност и изграждане на по-добра система на управление за в бъдеще.