Unia Europejska

Europejskie lata tematyczne

Europejskie lata tematyczne

Europejskie lata tematyczne koncentrują się wokół konkretnych kwestii mających zachęcać do dyskusji i dialogu w obrębie krajów i między nimi. Nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie tematów przyszłych europejskich lat.

Wykaz europejskich lat tematycznych