European Union website, the official EU website

Euroopa aastad

Euroopa aastad on pühendatud konkreetsetele teemadele, et julgustada riikidevahelist ja riigisisest arutelu ning dialoogi. Otsuseid tulevaste Euroopa aastate teemade kohta ei ole veel tehtud.

Euroopa aastate loetelu