European Union website, the official EU website

Länder


EU-länder (anslutningsår)

EU har 28 medlemsländer: 

Vägen till EU-medlemskap

Kandidatländer

Potentiella kandidatländer

  • Kosovo *
    * Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring

Att bli medlem i EU

Att bli EU-medlem är ett komplicerat förfarande som tar lång tid. När det ansökande landet väl uppfyller villkoren för medlemskap måste det införa EU:s lagstiftning på alla områden.

 

Karta