European Union website, the official EU website

Države


Države članice EU (leto pristopa)

Evropska unija ima 28 držav članic: 

Na poti k članstvu v EU

Države kandidatke

Morebitne države kandidatke

  • Kosovu *
    * To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova

Pristop k EU

Postopek za članstvo v EU je zapleten in dolgotrajen. Ko država kandidatka izpolni pogoje za članstvo, mora na vseh področjih izvajati pravila in predpise EU.

 

Zemljevid