European Union website, the official EU website

Valstis


ES dalībvalstis (un to pievienošanās gads)

Eiropas Savienības 28 dalībvalstis:

Ceļā uz dalību ES

Kandidātvalstis

Potenciālās kandidātvalstis

  • Kosova *
    * Šāds apzīmējums neskar nostāju par statusu, un tas atbilst ANO DP rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju

Pievienošanās Eiropas Savienībai

Iestāšanās Eiropas Savienībā nav lieta, kas notiek vienā mirklī. Gluži otrādi, tā ir sarežģīta procedūra. Kad valsts, kas lūgusi, lai to uzņem ES, ir izpildījusi dalības kritērijus, tai ir visās jomās jāievieš ES noteikumi un regulējums.

 

Karte