European Union website, the official EU website

Šalys


ES valstybės narės (įstojimo į ES metai)

Europos Sąjungą sudaro 28 valstybės narės:

Kelyje į narystę ES

Šalys kandidatės

Potencialios kandidatės

  • Kosovas *
    * Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos

Stojimas į ES

Tapimas ES nare yra sudėtinga procedūra, kuri šiek tiek užtrunka. Kai paraišką tapti ES nare pateikusi valstybė tenkina narystės sąlygas, ji privalo įgyendinti ES taisykles ir reglamentus visose srityse.

 

Žemėlapis