European Union website, the official EU website

Tíortha


Ballstáit an Aontais Eorpaigh (an bhliain ar tháinig siad isteach)

Tá 28 mBallstát san Aontas Eorpach:

I dtreo ballraíochta san AE

Tíortha is iarrthóirí

Iarrthóirí ionchasacha

  • Kosovo *
    * Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le UNSCR 1244 agus le Tuairim an CBI maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive

Ag teacht leis an AE

Próiseas casta is ea é teacht chun bheith mar bhall den AE, nach féidir a chur i gcrích thar oíche. Ón uair go gcomhlíonann an tír is iarrthóir na coinníollacha ballraíochta, ní mór di rialacha agus rialacháin an AE a chur chun feidhme i ngach réimse.

 

Léarscáil