European Union website, the official EU website

Riigid


ELi liikmesriigid (ühinemisaasta)

Euroopa Liidul on 28 liikmesriiki:

Teel ELi liikmeks saamiseni

Kandidaatriigid

Potentsiaalsed kandidaatriigid

  • Kosovo *
    * Nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ja on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta

Ühinemine ELiga

ELi liikmesriigiks saamine on keerukas menetlus ning see ei juhtu üleöö. Kui taotlejariik täidab liikmesuseks vajalikud tingimused, peab ta kõigis valdkondades hakkama rakendama ELi eeskirju ja määrusi.

 

Kaart