European Union website, the official EU website

Jednotlivé země


Členské země EU (rok přistoupení)

Evropská unie má 28 členských zemí:

Cesta ke členství v EU

Kandidátské země

Potenciální kandidátské země

  • Kosovo *
    * Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova

Nové členské státy EU

Příprava na vstup do Unie je složitá procedura, která většinou trvá několik let. Jakmile kandidátská země splňuje podmínky členství, musí do svého právního systému provést předpisy EU ve všech oblastech politiky.

 

Mapa