European Union website, the official EU website

Държави


Държави — членки на ЕС (година на присъединяване)

Европейският съюз има 28 държави членки:

На път към членство в ЕС

Страни кандидатки

Потенциални страни кандидатки

  • Косово *
    * Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово

Присъединяване към ЕС

Получаването на членство в ЕС е сложна и продължителна процедура. След като една страна кандидатка отговори на условията за членство, тя трябва да приложи правилата и разпоредбите на Съюза във всички области.

 

Карта