European Union website, the official EU website

Ühendkuningriik

Ülevaade: 

Ühendkuningriigi koosseisu kuuluvad Inglismaa, Wales, Šotimaa (mis koos moodustavad Suurbritannia) ja Põhja-Iirimaa. Ühendkuningriigi maastik on mitmekülgne: rannaäärsed kaljud, mägismaad, tasandikud ning palju saari Šotimaa põhja- ja lääneranniku vetes.

Ühendkuningriigi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (18,6 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (18,4 %) ning tööstus (13,3 %).

Ühendkuningriigi peamised ekspordipartnerid on Ameerika Ühendriigid, Saksamaa ja Šveits ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Hiina ja Ameerika Ühendriigid.

Pealinn: 

London

Pindala: 

248 528 km²

Rahvaarv: 

64 875 165 (2015)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

12,8 % (2015)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

2,569 triljonit EUR (2015)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

inglise

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1973

Kohti Euroopa Parlamendis: 

73

Rahaühik: 

Suurbritannia naelsterling (GBP)

Schengeni ala liige?: 

Ei, Ühendkuningriik ei ole Schengeni ala liige.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Ühendkuningriik on olnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks 5 korral ajavahemikus 1977–2005.

Brexiti

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi – Avalduse terviktekst

Lisateave:

Ühendkuningriik ELis

Euroopa Parlament

Ühendkuningriigist on Euroopa Parlamenti valitud 73 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Ühendkuningriigis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Ühendkuningriigi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ja aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Ühendkuningriigi eesistumiseperioodid:

jaanuar–juuni 1977 | juuli–detsember 1981 | juuli–detsember 1992 | jaanuar–juuni 1998 | juuli–detsember 2005 | juuli–detsember 2017

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja kohta.

Euroopa Komisjon

Ühendkuningriigi poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Julian King, kelle vastutusalaks on julgeolekuliit.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Ühendkuningriigis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ühendkuningriigil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 24 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Ühendkuningriigil on Regioonide Komitees 18 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Ühendkuningriik suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Ühendkuningriigi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Ühendkuningriik rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Ühendkuningriigi rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Ühendkuningriigis: 7,458 miljardit EUR;
  • ELi kogukulude osakaal (%) Ühendkuningriigi kogurahvatulust: 0,30 %
  • Ühendkuningriigi kogupanus ELi eelarvesse: 18,209 miljardit EUR
  • Ühendkuningriigi poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust: 0,72 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Ühendkuningriigis

Rahalised vahendid, mida Ühendkuningriik maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Ühendkuningriik ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave