European Union website, the official EU website

Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Σύντομη παρουσίαση: 

Δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου: επί του παρόντος το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της ΕΕ με όλα τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις - Βλ. πλήρη δήλωση

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) περιλαμβάνει την Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία (που αποτελούν μαζί τη Μεγάλη Βρετανία) και τη Βόρεια Ιρλανδία. Η μορφολογία του εδάφους του παρουσιάζει ποικιλία: βραχώδεις ακτές, ορεινές και πεδινές περιοχές και εκατοντάδες νησιά κοντά στα δυτικά και βόρεια παράλια της Σκωτίας.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου  ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (18,6%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (18,4%), καθώς και η βιομηχανία (13,3%).

Το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Ελβετία, ενώ οι εισαγωγές του προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Πρωτεύουσα: 

Λονδίνο

Έκταση: 

248 528 km²

Πληθυσμός: 

64 875 165 (2015)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

12,8 % (2015)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

2,569 τρισεκατομμύρια EUR (2015)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

αγγλικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1973

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

73

Νόμισμα: 

λίρα στερλίνα (GBP)

Μέλος του Χώρου Σένγκεν: 

Όχι. Το ΗΒ δεν είναι μέλος του Χώρου Σένγκεν.

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Το ΗΒ άσκησε την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 5 φορές από το 1977 έως το 2005.

Το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το ΗΒ έχει 73 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης του ΗΒ, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες το ΗΒ άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1977 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1981 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1992 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1998 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2005 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017

Περισσότερα για την τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το ΗΒ όρισε επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Τζούλιαν Κινγκ, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Ένωσης Ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 24 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Επιτροπή των Περιφερειών

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 18 εκπροσώπους στην Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Το Ηνωμένο Βασίλειο επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ», η μόνιμη αντιπροσωπεία του έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις του ΗΒ με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στο ΗΒ: 7,458 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) του Ηνωμένου Βασιλείου: 0,30 %
  • Συνολική συνεισφορά του ΗΒ στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 18,209 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά του ΗΒ στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,72 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα ποσά που συνεισφέρει το ΗΒ στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες