European Union website, the official EU website

Luksemburg

Pregled: 

Veliko vojvodstvo Luksemburg je celinska država v severnem delu Evrope, ki na zahodu meji na Belgijo, na jugu na Francijo in na vzhodu na Nemčijo. Po dohodku na prebivalca je najbogatejša država v Evropski uniji, sicer pa sodi med njene najmanjše. Dežela je rahlo gričevnata in gozdnata. 

Najpomembnejši gospodarski sektorji Luksemburga leta 2015 so bile finančne in zavarovalniške storitve (28,4 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (16,6 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,6 %).

Glavni izvozni partnerji Luksemburga so Nemčija, Francija in Belgija, glavni uvozni partnerji so Belgija, Nemčija in Kitajska.

Glavno mesto: 

Luxembourg

Površina: 

2 586 km2

Prebivalstvo: 

562 958 (2015)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

0,1 % (2015)

Bruto domači proizvod (BDP): 

52,112 milijarde EUR (2015)

Uradni jezik(-i) EU: 

francoščina in nemščina

Politična ureditev: 

parlamentarna ustavna monarhija

Država članica EU od: 

1. januarja 1958

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

6

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Članica schengenskega območja?: 

 Da, članica schengenskega območja od 26. marec 1995.

Predsedovanje Svetu EU: 

Luksemburg je Svetu EU predsedoval 12-krat v času od 1960 do 2015.

Luksemburg v EU

Evropski parlament

Iz Luksemburga prihaja 6 poslancev Evropskega parlamenta: več o luksemburških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Luksemburgu

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki luksemburške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Luksemburško predsedovanje Svetu EU:

jan.–jun. 1960 | jan.–jun. 1963 | jan.–jun. 1966 | jan.–jun. 1969 | jan.–jun. 1972 | jan.–jun. 1976 | jul.–dec. 1980 | jul.–dec. 1985 | jan.–jun. 1991 | jul.–dec. 1997 | jan.–jun. 2005 | jul.–dec. 2015

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU.

Evropska komisija

Predsednik Evropske komisije je Luksemburžan Jean-Claude Juncker.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.
Predstavništvo Evropske komisije v Luksemburgu

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Luksemburg ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 5 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Luksemburg ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 5 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Luksemburga z institucijami EU potekajo prek njegovega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega luksemburškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se luksemburški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Luksemburg prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Luksemburg–EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Luksemburg: 1,649 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % luksemburškega bruto nacionalnega dohodka (BND): 4,80 %
  • Skupaj luksemburški prispevek v proračun EU: 0,350 milijarde EUR
  • Luksemburški prispevek v proračun EU v % luksemburškega BND: 1,02 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Luksemburgu, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Luksemburg, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Luksemburgu prinesla sredstva EU.

Praktične informacije