European Union website, the official EU website

Lettland

Översikt: 

Lettland gränsar till Estland, Litauen, Ryssland och Vitryssland och har en 53 mil lång kust längs Östersjön. Det är ett låglänt land som till 40 procent täcks av skog. Det finns också över 3 000 sjöar och 12 000 floder. 

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2014 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (25,3 %), industri (16,4 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (15,1 %).

Lettland exporterar främst till Litauen, Ryssland och Estland och importerar mest från Litauen, Tyskland och Polen.

Huvudstad: 

Riga

Yta: 

64 573 km2

Folkmängd: 

1 986 096 (2015)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

0,4 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

24,378 miljarder EUR (2015)

Officiella EU-språk: 

Lettiska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

EU-medlem sedan: 

1 maj 2004

Antal platser i Europaparlamentet: 

8

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 2014

Schengenland?: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

Ordförandeland i EU: 

Lettland höll i det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd för första gången 2015.

Lettland i EU

Europaparlamentet

Lettland har 8 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Lettland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Lettlands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Lettlands ordförandeskap:

Januari–juni 2015

Läs mer om EU:s nuvarande ordförandeland.

EU-kommissionen

Lettlands ledamot i EU-kommissionen är Valdis Dombrovskis, som är vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Lettland

Ekonomiska och sociala kommittén

Lettland har 7 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Regionkommittén

Lettland har 7 ledamöter i Regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Lettland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Lettlands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Lettland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Lettland och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Lettland: 0,982 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 4,04 %
  • Lettlands EU-avgift: 0,206 miljarder EUR
  • Lettlands EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,85 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Lettland

Lettlands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Lettland.

Praktisk information