European Union website, the official EU website

Latvija

Īss apraksts: 

Latvijā Baltijas jūras krasta līnija stiepjas 531 km garumā. Latvija robežojas ar Igauniju, Lietuvu, Krieviju un Baltkrieviju. Valsts ir līdzena, un 40 % tās platības aizņem meži. Latvijā ir arī vairāk nekā 3 000 ezeru un 12 000 upju. 

Svarīgākās Latvijas ekonomikas nozares 2015. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (25,2 %), rūpniecība (16,4 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (15,7 %).

Latvijas galvenie eksporta partneri ir Lietuva, Krievija un Igaunija, savukārt galvenie importa partneri ir Lietuva, Vācija un Polija.

Galvaspilsēta: 

Rīga

Platība: 

64 573 km2

Iedzīvotāju skaits: 

1 986 096 (2015)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

0,4 % (2015)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

24,378 miljardi EUR (2015)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

latviešu

Valsts iekārta: 

parlamentāra republika

ES dalībvalsts no: 

2004. gada 1. maija

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

8

Valūta: 

Eiro. Eirozonas dalībvalsts kopš 2014. gada 1. janvāra

Šengenas zonas valsts?: 

Jā, Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 21. decembra.

Padomes prezidentūra: 

Latvija 2015. gadā pirmoreiz kļuva par ES prezidentvalsti.

Latvija ES

Eiropas Parlaments

Latvijai ir 8 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Latvijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Latvijas prezidentūras laikposmi:

2015. gada janvāris – jūnijs

Vairāk par pašreizējo ES Padomes prezidentūru lasiet te.

Eiropas Komisija

Latvijā komisāra amatam tika izvirzīts Valdis DombrovskisEiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kura pārziņā ir eiro un sociālais dialogs, kā arī finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Latvijai ir 7 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Reģionu komiteja

Latvijai ir 7 pārstāvji Reģionu komitejā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Latviju un ES struktūrām. Tās kā “Latvijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Latvijas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Latvijas finanšu sadalījums 2015. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Latvijā  — 0,982 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Latvijas nacionālā kopienākuma (NKI) — 4,04 %
  • Latvijas kopējais ieguldījums ES budžetā —  0,206 miljardi EUR
  • Latvijas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI — 0,85 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Latvijā

Nauda, ko Latvija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Latvijā.

Praktiska informācija