You are here:

Arbeta och pensionera sig i EU

Yrkesmän utan gränser

Yrkesmän utan gränser

Det europeiska yrkeskortet är en biljett till fri rörlighet för yrkesmän. Målet är att förhindra onödiga väntetider och byråkrati när kvalifikationer ska erkännas.

 
Hjälp med forskarkarriären.

Hjälp med forskarkarriären.flv

Innehållet finns inte på ditt språk.