You are here:

Život a podnikanie v EÚ

Váš život v EÚ

Informácie a právne poradenstvo týkajúce sa vašich práv na pobyt, prácu a štúdium v zahraničí, prístupu k zdravotnej starostlivosti a práv spotrebiteľa.

Podnikanie v EÚ

Potrebujete poradenstvo pri podnikaní v zahraničí v rámci EÚ alebo mimo nej? V tejto časti nájdete informácie o daniach, dovoze a vývoze tovaru, finančnej podpore pre podniky a mnohých ďalších oblastiach.