You are here:

Ħajja u negozju fl-UE

Ħajtek fl-UE

Informazzjoni u pariri legali dwar id-drittijiet tiegħek biex tgħix, taħdem u tistudja barra minn pajjiżek, inkluż l-aċċess għall-kura tas-saħħa u d-drittijiet tal-konsumatur.

Twettiq ta’ negozju fl-UE

Qed tifttex parir dwar kif twettaq negozju barra pajjiżek fl-UE jew lil hinn minnha? Din it-taqsima tipprovdilek informazzjoni dwar it-taxxi, l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-prodotti u l-appoġġ finanzjarju kemm għan-negozji kif ukoll għal temi oħrajn.