You are here:

Elu ja ettevõtlus ELis

Teie elu ELis

Teave ja õigusabi välismaal elamise, töötamise ja õppimise, sealhulgas tervishoiuteenustele ja tarbijaõigustele juurdepääsu kohta.

Ettevõtlus ELis

Soovite nõuandeid ettevõtluse kohta välismaal, ELis või väljaspool seda? Käesolevast veebisaidi osast leiate teavet maksude, kaupade importimise ja eksportimise, ettevõtjatele ettenähtud rahaliste toetuste ning muude teemade kohta.