You are here:

Живот и бизнес в ЕС

Вашият живот в ЕС

Här hittar du information om att bo, arbeta och studera i andra EU-länder, tillgång till hälso- och sjukvård och dina rättigheter som konsument.

Бизнес в ЕС

Търсите съвет как да развивате бизнес в чужбина - във или извън ЕС? В този раздел се предоставя информация за данъци, внос и износ на стоки и финансова помощ за предприятия, както и по други теми.