Ścieżka nawigacji

Wyszukiwanie aktów prawnych

Prawodawstwo unijne obejmuje:

  • traktaty ustanawiające Unię Europejską i określające sposób jej funkcjonowania
  • rozporządzenia, dyrektywy i decyzje UE, które bezpośrednio lub pośrednio obowiązują w państwach członkowskich UE.

Wyszukiwanie aktów prawnych (EUR-lex)

Wybierz rodzaj dokumentu

Wszystkie

         Rozporządzenie
         Dyrektywa
         Decyzja

Sprawy ETS
Dokumenty COM final i JOIN final
Dokumenty SEC i SWD
Wpisz rok ( 4 cyfry )

Wpisz numer ( maks. 4 cyfry )

 Do pobrania

  • ABC prawa UE pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?