You are here:

Pretraživanje zakonodavstva

Zakonodavstvo EU-a čine:

  • Ugovori o osnivanju Europske unije i njezinom funkcioniranju
  • Uredbe, direktive i odluke EU-a - koje imaju izravan i neizravan učinak na države članice EU-a.

  • Važeće zakonodavstvo
  • Zakonodavstvo u pripremi