Find lovgivning

EU-lovgivning kan have form af:

  • Traktater om oprettelse af Den Europæiske Union, og om hvordan EU fungerer
  • EU-forordninger, -direktiver og -afgørelser – med en direkte eller indirekte virkning for EU-landene.

Søg efter lovgivning i EUR-Lex

Vælg en af følgende dokumenttyper

Al lovgivning

         Forordning
         Direktiv
         Afgørelse

Sag ved Domstolen
COM final og JOIN final
SEC og SWD
Angiv årstal ( 4 cifre )

Angiv nummer ( højst 4 cifre )

 Download

  • EU-rettens ABC pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?