Намерете правен акт

Законодателството на ЕС е под формата на:

  • договори за създаване на Европейския съюз и определяне на начина му на работа
  • регламенти, директиви и решения на ЕС – с пряко или косвено отражение върху държавите от Съюза.

Търсене на правни актове в EUR-lex

Изберете един от следните видове документи

Цялото законодателство

         Регламент
         Директива
         Решение

Дело в Съда на ЕС
COM final и JOIN final
SEC и SWD
Въведете година ( 4 цифри )

Въведете номер ( 4 цифри )

 Изтегляния

  • АБВ на правото на ЕС pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?