Navigointipolku

EU:n oikeus

EU:n päätöksenteon eteneminen

EU:n päätöksenteossa käytetään yleisimmin ns. tavallista lainsäätämisjärjestystä (aiemmin "yhteispäätösmenettely"). Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti, jonka kansa on valinnut suorilla vaaleilla, hyväksyy EU:n säädökset yhdessä neuvoston kanssa, jonka muodostavat kaikkien EU-maiden hallitusten edustajat. Komissio laatii lakiehdotukset ja huolehtii niiden täytäntöönpanosta.

EU:n perussopimukset

Euroopan unionin perustana ovat oikeusvaltion periaatteet. Tämä tarkoittaa, että kaikki EU:n toiminta perustuu EU:n jäsenmaiden vapaaehtoisesti ja demokraattisesti hyväksymille perussopimuksille.

Lissabonin sopimuksen myötä tavallista lainsäätämisjärjestystä sovelletaan entistä useammilla politiikan aloilla. Nyt myös Euroopan parlamentilla Englishfrançais on aiempaa enemmän valtaa estää lakiehdotuksen läpimeno, jos se ei ole yhtä mieltä neuvoston kanssa.

Asetukset, direktiivit ja muut säädökset

EU:n perussopimuksissa määriteltyihin tavoitteisiin pyritään erityyppisillä oikeudellisilla säädöksillä. Tällaisia säädöksiä ovat muun muassa asetukset, direktiivit, suositukset ja lausunnot. Niistä toiset ovat sitovia, toiset eivät. Joitakin säädöksiä sovelletaan kaikissa EU-maissa, toisia vain osassa maita.

EU:n oikeuden soveltaminen

EU:n lainsäädännössä annetaan oikeuksia ja asetetaan velvoitteita jäsenvaltioille, mutta lisäksi useat säännöt koskevat suoraan myös yksittäisiä kansalaisia ja yrityksiä. EU:n lainsäädännöstä on tullut keskeinen osa jäsenvaltioiden oikeudellista järjestelmää, sillä jäsenvaltiot ovat päävastuussa näiden sääntöjen täytäntöönpanosta ja moitteettomasta soveltamisesta. Kansalaisilla onkin oikeus odottaa, että jäsenvaltioiden viranomaiset kaikkialla EU:ssa panevat oikeudet täytäntöön moitteettomasti.

Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö

EU:n lainsäädäntöön kuuluvat

  • Euroopan unionin perussopimukset, joilla säännellään unionin toimintaa
  • EU:n asetukset, direktiivit ja päätökset, joita sovelletaan suoraan tai välillisesti EU:n jäsenvaltioihin.

EU:n oikeuskäytäntö koostuu Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioista, joissa tulkitaan EU:n lainsäädäntöä.

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.