Vaš prispevek k politikam EU

Želite sodelovati pri pripravi politik EU? Možnosti je več.

Evropska državljanska pobuda

Predlagajte Evropski komisiji, naj sprejme zakonodajni akt o perečem vprašanju – z evropsko državljansko pobudo. Pobuda mora imeti široko podporo: podpisati jo mora vsaj milijon državljanov EU iz najmanj četrtine držav EU (7 od 28).

Javno posvetovanje

Kadar Evropska komisija pripravlja nov zakonodajni predlog ali želi spremeniti obstoječo zakonodajo, navadno začne javno posvetovanje.

Na javnem posvetovanju lahko sodelujejo posamezniki, podjetja in druge organizacije, ki jih določeno vprašanje zadeva ali so strokovnjaki zanj. S svojimi odgovori pomagajo Komisiji oblikovati zakonodajni predlog, preden ga pošlje v obravnavo Svetu in Evropskemu parlamentu.

Peticija Evropskemu parlamentu

Državljani in prebivalci EU ter podjetja in druge organizacije s sedežem v Evropski uniji lahko na Evropski parlament naslovijo peticijo v zvezi s politiko EU, ki jih neposredno zadeva.

Register za preglednost

Organizacije in samozaposleni, ki lobirajo pri EU, lahko z vpisom v skupni register za preglednost Evropskega parlamenta in Evropske komisije dokažejo, da spoštujejo „pravila igre“.

Priprava zakonodaje – Obvestila in Register za preglednost

Če želite prejemati e-obvestila o časovnicah in/ali javnih posvetovanjih, se prijavite na strani: Priprava zakonodaje – Obvestila. Če zastopate organizacijo ali ste samozaposleni, ki s svojimi dejavnostmi vpliva na politiko in proces odločanja institucij EU, se prijavite na strani: Register EU za preglednost.

Uradne pritožbe

Možnosti je več:

Videoposnetki

Kako deluje: Sprožiti Evropsko državljansko pobudo

Kako deluje: Sprožiti Evropsko državljansko pobudo

Parlamentarna demokracija odprta za vse: lansiranje državljanske pobude za sprejem nove zakonodaje EU je skrajno obsežen postopek, a trud je lahko poplačan (28/05/2012).

Kako deluje: Peticije Evropskemu parlamentu

Kako deluje: Peticije Evropskemu parlamentu

Bi radi vložili pritožbo ali prošnjo, ki je povezana s področji delovanja EU? Preden jo pošljete Odboru za peticije, si oglejte, kako postopek poteka (29/03/2012).

 Glej tudi

  • Eurobarometer English (en) français (fr)