You are here:

Implicaţi-vă în elaborarea politicilor europene

Doriţi să contribuiţi la elaborarea politicilor europene? Aveţi mai multe opţiuni:

Iniţiativa cetăţenească europeană

Îi puteţi cere Comisiei Europene să propună un act legislativ într-un domeniu care vă interesează, prin intermediul ICE. Pentru a face dovada sprijinului de care se bucură, iniţiativa trebuie să fie semnată de un milion de cetăţeni europeni, provenind din cel puţin un sfert din statele membre (7 din 28).

Consultări publice

Când propune o nouă iniţiativă politică sau o revizuire a legislaţiei existente, Comisia Europeană lansează, de obicei, o consultare publică pe tema respectivă.

Astfel, persoanele fizice, companiile şi organizaţiile care manifestă interes sau deţin un anumit grad de expertiză în domeniul respectiv pot contribui la formularea proiectului de propunere, înainte ca acesta să fie înaintat de către Comisie Consiliului şi Parlamentului European, spre dezbatere şi adoptare.

Dialogurile cu cetățenii

Dialogurile cu cetățenii sunt organizate în orașele din UE pentru a afla care sunt opiniile cetățenilor și pentru a purta dezbateri pe marginea problemelor care îi preocupă.

Petiţii către Parlamentul European

Cetăţenii şi rezidenţii UE pot adresa petiţii Parlamentului European, pe subiecte care îi afectează în mod direct. Acelaşi drept le revine şi companiilor sau organizaţiilor care au sediul în UE.

Comisia la lucru – Notificări și Registrul de transparență

Doriți să primiți un e-mail ori de câte ori se lansează o consultare publică și/sau o nouă foaie de parcurs? Abonați-vă la serviciul Comisia la lucru – Notificări. Reprezentanții organizațiilor și lucrătorii independenți implicați în activități care influențează procesele decizionale și de elaborare a politicilor instituțiilor UE sunt invitați să se înscrie în Registrul de transparență al UE.

Plângeri oficiale

Puteţi:

  Cum funcţionează: Lansaţi o iniţiativă a cetăţenilor europeni

  Cum funcţionează: Lansaţi o iniţiativă a cetăţenilor europeni

  Democraţia parlamentară accesibilă tuturor: lansarea unei iniţiative a cetăţenilor pentru adoptarea unei noi legi a UE este un proces foarte complicat, dar şi cu potenţiale satisfacţii (28/05/2012).

   
  Cum funcţionează: Petiţiile la Parlamentul European

  Cum funcţionează: Petiţiile la Parlamentul European

  Aveţi o plângere sau o cerere care ţine de unul dintre domeniile de activitate ale UE? Înainte de a o înainta Comisiei pentru petiţii, urmăriţi cum funcţionează această procedură (29/03/2012).