You are here:

Zaangażuj się w kształtowanie polityki europejskiej

Chcesz mieć wpływ na kształtowanie europejskiej polityki? Oto niektóre z możliwości.

Europejska inicjatywa obywatelska

Zwróć się do Komisji Europejskiej, aby ta zaproponowała akt prawny regulujący ważną dla Ciebie kwestię. Temu właśnie służy inicjatywa obywatelska. Aby wykazać, że Twoja inicjatywa ma szerokie poparcie, musisz zgromadzić podpisy miliona obywateli UE reprezentujących co najmniej jedną czwartą państw członkowskich (7 z 28).

Konsultacje społeczne

Kiedy Komisja Europejska rozpoczyna prace nad nową inicjatywą polityczną lub planuje przegląd istniejącego ustawodawstwa, zwykle otwiera konsultacje społeczne na ten temat.

Oznacza to, że osoby prywatne, przedsiębiorstwa i organizacje zainteresowane tematem lub posiadające ekspercką wiedzę w danym zakresie mogą pomóc w kształtowaniu propozycji, zanim Komisja przekaże ją Radzie oraz Parlamentowi Europejskiemu do dalszych prac i ewentualnego przyjęcia.

Dialog z obywatelami

W miastach w całej UE odbywają się spotkania pod hasłem dialogu z obywatelami. Pozwalają one wysłuchać opinii uczestników i są okazją do dyskusji na palące tematy.

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Obywatele i mieszkańcy krajów UE mogą złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawach związanych z polityką UE i dotyczących ich w sposób bezpośredni.

„Jak działa Komisja Europejska – Powiadomienia” i rejestr służący przejrzystości

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych planach działania Komisji i/lub konsultacjach społecznych, mogą Państwo zamówić subskrypcję w serwisie „Jak działa Komisja Europejska – Powiadomienia”. Jeśli reprezentują Państwo organizację lub prowadzą na własny rachunek działalność mającą wpływ na politykę i procesy podejmowania decyzji przez instytucje UE, prosimy zarejestrować się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Formalne skargi

Możesz:

 • złożyć skargę do Komisji Europejskiej – jeśli sądzisz, że wskazany przez Ciebie kraj UE nie wdraża prawidłowo prawa UE
 • złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – jeśli uważasz, że jedna z instytucji UE podjęła działania niezgodne z prawem lub popełniła błąd administracyjny
 • zgłosić nadużycie finansowe dotyczące funduszy unijnych lub popełnione przez pracowników instytucji UE – w tym celu skontaktuj się z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
 • skontaktować się z serwisem Europe Direct, jeśli potrzebujesz porady, jak wnieść skargę.
  Jak to działa?: Europejska Inicjatywa Obywatelska

  Jak to działa?: Europejska Inicjatywa Obywatelska

  Demokracja na wyciągnięcie ręki: przygotowanie inicjatywy obywatelskiej jest skomplikowane, ale może przynieść oczekiwane skutki (28/05/2012).

   
  Jak to działa: Petycje do Parlamentu Europejskiego

  Jak to działa: Petycje do Parlamentu Europejskiego

  Chcesz złożyć skargę lub wniosek odnośnie działalności UE? Zanim wyślesz ją do Komisji Petycji zobacz, jak to działa (29/03/2012).