You are here:

Involvi ruħek fit-tfassil tal-politika Ewropea

Trid tieħu sehem fit-tfassil tal-politiki Ewropej? Hemm diversi modi kif tista' tagħmel dan:

Inizjattiva Ewropea taċ-Ċittadini

Sejjaħ lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tipproponi leġiżlazzjoni dwar kwistjoni li tinteressak - permezz ta' ECI. Sabiex turi li għandha appoġġ wiesa', jinħtieġ li l-inizjattiva tiegħek tiġi ffirmata minn miljun ċittadin tal-UE, minn tal-inqas kwart tal-pajjiżi membri tal-UE (7 minn 28).

Konsultazzjonijiet pubbliċi

Meta l-Kummissjoni tibda taħdem fuq inizjattiva ta' politika ġdida jew tirrevedi leġiżlazzjoni li diġà teżisti, ġeneralment tiftaħ konsultazzjoni pubblika.

Individwi, negozji u organizzazzjonijiet oħra li għandhom interess jew għarfien espert dwar xi suġġett jistgħu jgħinu fit-tiswir tal-abbozz tal-proposta tal-Kummissjoni qabel ma tgħaddi lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew għad-diskussjoni u l-adozzjoni.

Djalogi taċ-Ċittadini

Djalogi taċ-Ċittadini jsiru fi bliet madwar l-UE, biex nisimgħu l-opinjonijiet tan-nies u niddiskutu kwistjonijiet li jikkonċernawhom.

Petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew

Iċ-ċittadini u r-residenti tal-UE, kif ukoll kumpaniji u organizzazzjonijiet oħra li għandhom il-kwartieri ġenerali tagħhom fl-UE jistgħu jagħmlu petizzjoni lill-Parlament dwar kwistjonijiet relatati ma' politika tal-UE li taffettwahom direttament.

Il-Ħidma tal-Kummissjoni – Notifiki u Reġistru tat-Trasparenza

Biex tkun notifikat permezz ta' email dwar pjanijiet direzzjonali ġodda u/jew konsultazzjonijiet pubbliċi, abbona f'Il-Ħidma tal-Kummissjoni – Notifiki. Jekk tirrappreżenta organizzazzjoni jew taħdem għal rasek f'attivitajiet li jinfluwenzaw it-tfassil tal-politiki u l-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE, abbona f'Ir-Reġistru tat-Trasparenza tal-UE.

Ilmenti formali

Inti tista':

 • tagħmel ilment lill-Kummissjoni Ewropea - jekk taħseb li pajjiż partikolari tal-UE mhux qed jimplimenta l-liġi tal-UE kif suppost.
 • tagħmel ilment lill-Ombudsman Ewropew - jekk taħseb li waħda mill-istituzzjonijiet tal-UE aġixxiet b'mod illegali jew għamlet żball amministrattiv.
 • tirrapporta frodi dwar il-finanzjament tal-UE / l-impjegati tal-UE lill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF).
 • tikkuntattja lil Europe Direct jekk għandek xi dubju dwar liem hu l-aħjar mod biex tilmenta.
  Kif Taħdem: L-Inizattiva taċ-Ċittadini Ewropej

  Kif Taħdem: L-Inizattiva taċ-Ċittadini Ewropej

  Demokrazija Parlamentari miftuħa għal kulħadd: li tniedi Inizjattiva taċ-Ċittadini għal leġiżlazzjoni ġdida tal-UE hi kkumplikata ħafna imma tista' tkun ta' sodisfazzjon kbir (28/05/2012).

   
  Kif taħdem: Petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew

  Kif taħdem: Petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew

  Għandek xi lment jew xi talba li għandha x'taqsam ma' waħda mill-oqsma ta' attività tal-UE? Qabel ma tibagħta lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet ara ftit kif taħdem. (29/03/2012).