Piedalieties ES politikas veidošanā

Vai vēlaties iesaistīties Eiropas politikas veidošanā? Jums ir vairākas iespējas, kā to darīt:

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Aiciniet Eiropas Komisiju izstrādāt tiesību aktu par kādu sasāpējušu jautājumu, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Jūsu iniciatīva jāparaksta miljonam ES pilsoņu no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu (7 no 28), — tādējādi tiks apliecināts plašs sabiedrības atbalsts.

Sabiedriskās apspriešanas

Ja Komisija sāk izstrādāt jaunu politikas iniciatīvu vai pārskata pašreizējos tiesību aktus, tā parasti ierosina sabiedrisku apspriešanu.

Privātpersonas, uzņēmumi un organizācijas, kuri ir ieinteresēti konkrētajā jautājumā vai ir lietpratēji par attiecīgo tematu, var palīdzēt veidot Komisijas priekšlikuma projektu, iekams tas tiek nosūtīts apspriešanai un pieņemšanai Padomē un Eiropas Parlamentā.

Lūgumraksti Eiropas Parlamentam

ES pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, uzņēmumi un citas organizācijas, kas atrodas ES, var iesniegt Parlamentam lūgumrakstu par jautājumiem, kas viņus skar tieši un ir saistīti ar ES politiku.

Pārredzamības reģistrs

Piereģistrējoties Eiropas Parlamentam un Komisijai kopīgajā Pārredzamības reģistrā, organizācijas un pašnodarbinātie var apņemties “ievērot spēles noteikumus”, lobējot savas intereses ES.

Eiropas Komisija darbā – paziņojumi un Pārredzamības reģistrs

Lai saņemtu e-pastus ar informāciju par jauniem rīcības plāniem un sabiedriskajām apspriešanām, pierakstieties vēstkopā vietnē “Eiropas Komisija darbā”. Ja pārstāvat kādu organizāciju vai esat pašnodarbinātais un jūsu vai organizācijas darbība ietekmē politiku un lēmumu pieņemšanu ES iestādēs, reģistrējieties ES pārredzamības reģistrā.

Oficiālas sūdzības

Jūs varat:

Videomateriāli

Kā tas darbojas: Eiropas pilsoņu iniciatīva

Kā tas darbojas: Eiropas pilsoņu iniciatīva

Visiem pieejama parlamentārā demokrātija: uzsākt pilsoņu iniciatīvu, lai ierosinātu jaunu ES tiesību aktu, var būt ārkārtīgi sarežģīti, taču tas var sniegt lielu gandarījumu (28/05/2012).

Kā tas darbojas: Lūgumraksti Eiropas Parlamentam

Kā tas darbojas: Lūgumraksti Eiropas Parlamentam

Vai jums ir sūdzība vai prasība, kas ir saistīta ar kādu no ES darbības jomām? Pirms to nosūtāt Lūgumrakstu komitejai, noskatieties, kā tas darbojas (29/03/2012).

 Skatīt arī

  • Eirobarometrs English (en) français (fr)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Kā tas darbojas: Eiropas pilsoņu iniciatīva

Kā tas darbojas: Eiropas pilsoņu iniciatīva

Visiem pieejama parlamentārā demokrātija: uzsākt pilsoņu iniciatīvu, lai ierosinātu jaunu ES tiesību aktu, var būt ārkārtīgi sarežģīti, taču tas var sniegt lielu gandarījumu (28/05/2012).

Kā tas darbojas: Lūgumraksti Eiropas Parlamentam

Kā tas darbojas: Lūgumraksti Eiropas Parlamentam

Vai jums ir sūdzība vai prasība, kas ir saistīta ar kādu no ES darbības jomām? Pirms to nosūtāt Lūgumrakstu komitejai, noskatieties, kā tas darbojas (29/03/2012).

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?