You are here:

Dalyvaukite formuojant ES politiką

Norite prisidėti prie Europos politikos formavimo? Tai galima padaryti įvairiais būdais.

Europos piliečių iniciatyva

Suorganizavę Europos piliečių iniciatyvą galite paprašyti Europos Komisijos pasiūlyti priimti teisės aktą jums aktualiu klausimu. Jūsų iniciatyvą turi pasirašyti milijonas ES piliečių bent iš ketvirtadalio ES valstybių narių (7 iš 28).

Viešos konsultacijos

Kai Europos Komisija pradeda svarstyti naują politikos iniciatyvą arba nori peržiūrėti esamus teisės aktus, ji paprastai inicijuoja viešas konsultacijas atitinkama tema.

Taip individualūs asmenys, įmonės ir kitos organizacijos, turinčios interesų arba kompetencijos atitinkamoje srityje, gali padėti Komisijai formuoti ir rengti teisės aktų pasiūlymus. Jie vėliau teikiami Tarybai ir Europos Parlamentui aptarti ir priimti.

Piliečių dialogai

Piliečių dialogai rengiami visos ES miestuose, kad būtų išklausyta žmonių nuomonė ir aptarti jiems rūpimi klausimai.

Peticijos Europos Parlamentui

ES šalių piliečiai ir gyventojai, taip pat ES įsteigtos įmonės ir kitos organizacijos gali pateikti Europos Parlamentui peticiją dėl tiesiogiai su jais susijusių ES politikos aspektų.

Komisijos darbas. Pranešimai ir Skaidrumo registras

Jei norėtumėte, kad jums būtų e. paštu pranešta apie naujus veiksmų planus ir viešas konsultacijas, užsisakykite pranešimus puslapyje Komisijos darbas. Pranešimai. Jei atstovaujate organizacijai arba esate savarankiškai dirbantis asmuo ir dalyvaujate veikloje, kuri daro poveikį ES institucijų politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams, užsiregistruokite ES skaidrumo registre.

Oficialūs skundai

Galite:

 • pateikti skundą Europos Komisijai, jei manote, kad tam tikra ES šalis neteisingai įgyvendina ES teisės aktus;
 • pateikti skundą Europos ombudsmenui, jei manote, kad kurios nors ES institucijos veiksmai neteisėti arba kad ji padarė administracinę klaidą;
 • pranešti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) apie sukčiavimą panaudojant ES lėšas arba apie ES institucijų darbuotojų sukčiavimą;
 • kreiptis į tarnybą Europe Direct, jei kyla abejonių, kaip pateikti skundą.
  Kaip tai veikia: Europos piliečių iniciatyva

  Kaip tai veikia: Europos piliečių iniciatyva

  Parlameninė demokratija atvira visiems: naujo teisės akto piliečių iniciatyvos įgyvendinimas labai sudėtingas, bet įmanomas (28/05/2012).

   
  Kaip tai veikia: Peticijos Europos Parlamentui

  Kaip tai veikia: Peticijos Europos Parlamentui

  Turite skundą arba prašymą, susijusį su ES veiklos sfera? Prieš siųsdami jį Peticijų komitetui pažiūrėkite, kaip tai veikia (29/03/2012).