Uključite se u stvaranje europskih politika

Želite li se uključiti u stvaranje europskih politika? Postoji više načina za to:

Europska građanska inicijativa

Tražite od Europske komisije predlaganje zakona o pitanjima koja su Vama važna - preko Europske građanske inicijative. Kako biste dokazali da ima široku podršku Vaša inicijativa treba biti potpisana od barem milijun građana EU, i to iz najmanje četvrtine zemalja članica EU (7 od 28).

Javne konzultacije

Prilikom pokretanja nove političke inicijative ili preispitivanja postojećeg zakona Komisija se najčešće služi javnim konzultacijama.

Pojedinci, tvrtke i druge organizacije koje se zanimaju za određenu temu ili imaju stručno znanje o njoj mogu pomoći pri oblikovanju nacrta prijedloga kojeg Komisija zatim šalje Vijeću i Europskom parlamentu na raspravu i usvajanje.

Podnošenje molbe Europskom parlamentu

Građani i stanovnici EU, kao i tvrtke i druge organizacije sa sjedištem u EU, mogu podnijeti molbu Parlamentu vezanu uz pitanja politike EU koja ih se izravno tiče.

Registar transparentnosti

Organizacije i samozaposleni pojedinci mogu iskazati svoju namjeru „igranja prema pravilima” prilikom lobiranja u EU tako što će svoje podatke unijeti u Registar transparentnosti, zajednički registar Parlamenta i Komisije.

Rad Komisije – Obavijesti i Registar transparentnosti

Da biste e-poštom primali obavijesti o novim planovima i/ili javnim savjetovanjima, pretplatite se na Rad komisije – Obavijesti. Ako ste predstavnik organizacije ili samozaposleni pojedinac i obavljate djelatnosti koje utječu na postupke donošenja politika i odluka u institucijama EU-a, pretplatite se na Registar transparentnosti EU-a.

Službene pritužbe

Možete:

  • žaliti se Europskoj komisiji – ako smatrate da određena zemlja EU-a ne primjenjuje pravo EU-a na pravilan način.
  • žaliti se Europskom ombudsmanu – ako smatrate da je neka od institucija EU prekršila zakon ili počinila administrativnu pogrešku.
  • prijaviti prijevaru kod financiranja EU/od strane osoblja EU Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) .
  • obratiti se Europe Directu ako niste sigurni koji je najbolji način za podnošenje pritužbe.

Video zapisi

Saznajte više: pokretanje europske građanske inicijative

Saznajte više: pokretanje europske građanske inicijative

Parlamentarna demokracija za sve: pokretanje građanske inicijative povezano s novim zakonodavstvom EU-a vrlo je složen postupak, ali može biti vrijedno truda (28/05/2012).

Sadržaj nije dostupan na vašem jeziku.

Saznajte više: podnošenje predstavki Europskom parlamentu

Saznajte više: podnošenje predstavki Europskom parlamentu

Želite uložiti pritužbu ili predstavku povezanu s područjem djelovanja EU-a? Prije nego što je pošaljete Odboru za predstavke, saznajte više o samom postupku (29/03/2012).

Sadržaj nije dostupan na vašem jeziku.

 Vidi također

  • Eurobarometar English (en) français (fr)  

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Saznajte više: pokretanje europske građanske inicijative

Saznajte više: pokretanje europske građanske inicijative

Parlamentarna demokracija za sve: pokretanje građanske inicijative povezano s novim zakonodavstvom EU-a vrlo je složen postupak, ali može biti vrijedno truda (28/05/2012).

Sadržaj nije dostupan na vašem jeziku.

Saznajte više: podnošenje predstavki Europskom parlamentu

Saznajte više: podnošenje predstavki Europskom parlamentu

Želite uložiti pritužbu ili predstavku povezanu s područjem djelovanja EU-a? Prije nego što je pošaljete Odboru za predstavke, saznajte više o samom postupku (29/03/2012).

Sadržaj nije dostupan na vašem jeziku.

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?