Bí gafa le beartais Eorpacha a dhéanamh

Fonn ort a bheith páirteach i gceapadh an bheartais Eorpaigh? Tá go leor slite ann le déanamh amhlaidh:

Tionscnamh Eorpach na Saoránach

Iarr ar an gCoimisiún Eorpach reachtaíocht a mholadh ar shaincheist is mór agat - trí TES. Le léiriú go bhfuil tacaíocht leathan aige, caithfidh milliún saoránach de chuid an AE ón gceathrú cuid de bhallstáit an AE ar a laghad (7 gcinn as an 28 ballstát) do thionscnamh a shíniú.

Comhairliúcháin phoiblí

Nuair a thosaíonn an Coimisiún ag obair ar thionscnamh beartais nua nó ar reachtaíocht atá ann faoi láthair a athbhreithniú, seolann sé comhairliúchán poiblí, de ghnáth.

Daoine, lucht gnó agus eagrais eile a bhfuil suim acu in ábhar ar leith nó saineolas air, is féidir leo cuidiú leis an dréacht-togra ón gCoimisiún a mhúnlú sula dtéann sé ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa chun go bpléifear agus go nglacfar é.

Achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa

Saoránaigh agus cónaitheoirí de chuid an AE chomh maith le cuideachtaí agus eagrais eile a bhfuil a gceanncheathrú san AE, féadfaidh siad achainí a dhéanamh ar an bParlaimint ar shaincheisteanna a bhaineann le beartas an AE a dhéanann difear dóibh go díreach.

  • Breis eolais faoi achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa
  • Faigh amach conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa
  • Téigh i dteagmháil le do bhall-sa de Pharlaimint na hEorpa

Clár na Trédhearcachta

Is féidir le heagrais is le daoine féinfhostaithe a dtiomantas do "gach rud a dhéanamh de réir rialach" a léiriú agus brústocaireacht á déanamh acu ar an AE trí chlárú i gComhchlár na Trédhearcachta a ghlac an Pharlaimint agus an Coimisiún.

An Coimisiún i mBun Oibre – Fógraí agus an Clár Trédhearcachta

Le fógra ríomhphoist a fháil maidir le treochláir agus/nó comhairliúcháin phoiblí nua, liostáil leis an leathanach An Coimisiún i mBun Oibre – Fógraí . Más ionadaí thú thar ceann eagraíochta nó más duine féinfhostaithe thú a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí a imríonn tionchar ar phróisis chinnteoireachta agus próisis déanta beartais institiúidí an AE, liostáil le Clár Trédhearcachta an AE .

Gearáin fhoirmiúla

Is féidir leat:

  • gearán leis an gCoimisiún Eorpach – más dóigh leat ná fuil tír AE ar leith ag cur dhlí an AE chun feidhme i gceart.
  • gearán leis an Ombudsman Eorpach – más dóigh leat go bhfuil ceann d'institiúidí an AE tar éis gníomhú go mídhleathach nó tar éis botún riaracháin a dhéanamh.
  • calaois le maoiniú ón AE/le foireann de chuid an AE a thuairisciú chuig an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).
  • dul i dteagmháil le Europe Direct má tá amhras ort faoin gcaoi is fearr le gearán.

Físeáin

An chaoi a n-oibríonn sé: Tionscnamh ó na Saoránaigh a ullmhú

An chaoi a n-oibríonn sé: Tionscnamh ó na Saoránaigh a ullmhú

Tá an daonlathas parlaiminteach ar fáil do chách: is an-chasta é an próiseas atá ann le Tionscnamh ó na Saoránaigh a ullmhú, ach is fiú go mór an trioblóid má éiríonn leis agus má ritear reachtaíocht nua dá bharr (28/05/2012).

Níl seo ar fáil i do theanga.

An chaoi a n-oibríonn sé: Achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa

An chaoi a n-oibríonn sé: Achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa

An bhfuil gearán nó iarratas agat a bhaineann le réimse oibre de chuid an Aontais Eorpaigh? Sula seolann tú d'achainí chuig an gCoiste um Achainíocha féach an chaoi a n-oibríonn an próiseas (29/03/2012).

Níl seo ar fáil i do theanga.

 Féach freisin

  • Eorabharaiméadar English (en) français (fr)  

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

An chaoi a n-oibríonn sé: Tionscnamh ó na Saoránaigh a ullmhú

An chaoi a n-oibríonn sé: Tionscnamh ó na Saoránaigh a ullmhú

Tá an daonlathas parlaiminteach ar fáil do chách: is an-chasta é an próiseas atá ann le Tionscnamh ó na Saoránaigh a ullmhú, ach is fiú go mór an trioblóid má éiríonn leis agus má ritear reachtaíocht nua dá bharr (28/05/2012).

Níl seo ar fáil i do theanga.

An chaoi a n-oibríonn sé: Achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa

An chaoi a n-oibríonn sé: Achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa

An bhfuil gearán nó iarratas agat a bhaineann le réimse oibre de chuid an Aontais Eorpaigh? Sula seolann tú d'achainí chuig an gCoiste um Achainíocha féach an chaoi a n-oibríonn an próiseas (29/03/2012).

Níl seo ar fáil i do theanga.

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?