You are here:

Bí gafa le beartais Eorpacha a dhéanamh

Fonn ort a bheith páirteach i gceapadh an bheartais Eorpaigh? Tá go leor slite ann le déanamh amhlaidh:

Tionscnamh Eorpach na Saoránach

Iarr ar an gCoimisiún Eorpach reachtaíocht a mholadh ar shaincheist is mór agat - trí TES. Le léiriú go bhfuil tacaíocht leathan aige, caithfidh milliún saoránach de chuid an AE ón gceathrú cuid de bhallstáit an AE ar a laghad (7 gcinn as an 28 ballstát) do thionscnamh a shíniú.

Comhairliúcháin phoiblí

Nuair a thosaíonn an Coimisiún ag obair ar thionscnamh beartais nua nó ar reachtaíocht atá ann faoi láthair a athbhreithniú, seolann sé comhairliúchán poiblí, de ghnáth.

Daoine, lucht gnó agus eagrais eile a bhfuil suim acu in ábhar ar leith nó saineolas air, is féidir leo cuidiú leis an dréacht-togra ón gCoimisiún a mhúnlú sula dtéann sé ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa chun go bpléifear agus go nglacfar é.

Comhphlé leis na Saoránaigh

Reáchtáiltear Comhphlé leis na Saoránaigh i gcathracha ar fud an Aontais chun cluas a thabhairt do thuairimí na saoránach agus chun na ceisteanna is cás leo a phlé. 

Achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa

Saoránaigh agus cónaitheoirí de chuid an AE chomh maith le cuideachtaí agus eagrais eile a bhfuil a gceanncheathrú san AE, féadfaidh siad achainí a dhéanamh ar an bParlaimint ar shaincheisteanna a bhaineann le beartas an AE a dhéanann difear dóibh go díreach.

An Coimisiún i mBun Oibre – Fógraí agus an Clár Trédhearcachta

Le fógra ríomhphoist a fháil maidir le treochláir agus/nó comhairliúcháin phoiblí nua, liostáil leis an leathanach An Coimisiún i mBun Oibre – Fógraí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Más ionadaí thú thar ceann eagraíochta nó más duine féinfhostaithe thú a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí a imríonn tionchar ar phróisis chinnteoireachta agus próisis déanta beartais institiúidí an AE, liostáil le Clár Trédhearcachta an AE Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Gearáin fhoirmiúla

Is féidir leat:

 • gearán leis an gCoimisiún Eorpach – más dóigh leat ná fuil tír AE ar leith ag cur dhlí an AE chun feidhme i gceart.
 • gearán leis an Ombudsman Eorpach – más dóigh leat go bhfuil ceann d'institiúidí an AE tar éis gníomhú go mídhleathach nó tar éis botún riaracháin a dhéanamh.
 • calaois le maoiniú ón AE/le foireann de chuid an AE a thuairisciú chuig an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).
 • dul i dteagmháil le Europe Direct má tá amhras ort faoin gcaoi is fearr le gearán.
  An chaoi a n-oibríonn sé: Tionscnamh ó na Saoránaigh a ullmhú

  An chaoi a n-oibríonn sé: Tionscnamh ó na Saoránaigh a ullmhú

  Tá an daonlathas parlaiminteach ar fáil do chách: is an-chasta é an próiseas atá ann le Tionscnamh ó na Saoránaigh a ullmhú, ach is fiú go mór an trioblóid má éiríonn leis agus má ritear reachtaíocht nua dá bharr (28/05/2012).
  Níl seo ar fáil i do theanga.

   
  An chaoi a n-oibríonn sé: Achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa

  An chaoi a n-oibríonn sé: Achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa

  An bhfuil gearán nó iarratas agat a bhaineann le réimse oibre de chuid an Aontais Eorpaigh? Sula seolann tú d'achainí chuig an gCoiste um Achainíocha féach an chaoi a n-oibríonn an próiseas (29/03/2012).
  Níl seo ar fáil i do theanga.