Vaikuta EU:n politiikkaan

Haluatko osallistua EU:n päätöksentekoon? Siihen on useita keinoja!

Eurooppalainen kansalaisaloite

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla voit pyytää Euroopan komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen jostakin sinulle tärkeästä aiheesta. Aloitteella on oltava laaja kannatus, joten miljoonan EU:n kansalaisen on allekirjoitettava se. Allekirjoittajien on edustettava vähintään yhtä neljännesta EU-maista (7 maata 28:stä).

Julkiset kuulemiset

Kun komissio alkaa työskennellä uuden lakialoitteen parissa tai haluaa tarkistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, se käynnistää yleensä aiheesta julkisen kuulemisen.

Tämä tarkoittaa, että yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, joilla on asiaan liittyviä etunäkökohtia tai erikoisasiantuntemusta, voivat auttaa ehdotusluonnoksen laadinnassa ennen kuin komissio siirtää aloitteen EU:n neuvostolle ja Euroopan parlamentille käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Vetoomukset Euroopan parlamentille

EU:n kansalaiset ja EU-maissa asuvat henkilöt voivat esittää vetoomuksen Euroopan parlamentille sellaisista EU:n politiikkaan liittyvistä aiheista, jotka koskevat heitä suoraan. Myös sellaiset yritykset ja yhteisöt, joiden toimipaikka on jossakin EU:n jäsenvaltiossa, voivat esittää vetoomuksia.

Avoimuusrekisteri

EU:n suoraan edunvalvontaan osallistuvat yhteisöt ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat liittyä Euroopan parlamentin ja komission yhteiseen avoimuusrekisteriin. Näin he osoittavat toimivansa sääntöjen mukaan.

Komission työ -syötteet ja avoimuusrekisteri

Tilaamalla Komission työ -syötteet. saat sähköpostitse ilmoitukset uusista toimintasuunnitelmista ja/tai julkisista kuulemisista. Jos edustat jotain organisaatiota tai olet itsenäinen ammatinharjoittaja ja osallistut toimintaan, jolla pyritään vaikuttamaan EU:n toimielinten politiikkaan tai päätöksentekoon, rekisteröidy EU:n avoimuusrekisteriin.

Viralliset kantelut

Voit

Videot

Näin se toimii: Tee eurooppalainen kansalaisaloite

Näin se toimii: Tee eurooppalainen kansalaisaloite

Parlamentaarinen demokratia on avoinna kaikille: kansalaisaloitteen uudesta EU-laista tekeminen on hyvin monimutkaista mutta mahdollisesti myös palkitsevaa (28/05/2012).

Näin se toimii: Vetoomukset Euroopan parlamentille

Näin se toimii: Vetoomukset Euroopan parlamentille

Onko sinulla valitus tai pyyntö, joka liittyy johonkin EU:n toimialueeseen? Ennen sen lähettämistä vetoomusvaliokunnalle, katso miten se toimii (29/03/2012).

 Ks. myös

  • Eurobarometri English (en) français (fr)