You are here:

Osale ELi poliitika kujundamises

Soovite osaleda Euroopa poliitika kujundamises? Selleks on mitu võimalust.

Euroopa kodanikualgatus

Paluge Euroopa kodanikualgatuse vahendusel Euroopa Komisjoni, et ta esitaks seadusandliku ettepaneku küsimuses, mis on teie arvates oluline. Selleks et tõendada ulatuslikku toetust, peab teie algatusele alla kirjutama miljon ELi kodanikku, kes on pärit vähemalt veerandist ELi liikmesriikidest (28st liikmesriigist 7st).

Avalikud konsultatsioonid

Kui komisjon alustab tööd uue poliitikaalgatusega või vaatab läbi olemasolevaid õigusakte, kuulutab ta tavapäraselt välja avaliku konsultatsiooni.

Üksikisikud, ettevõtjad ja muude organisatsioonide esindajad, kellel on teema vastu huvi või kes omavad asjaomases valdkonnas põhjalikke teadmisi, saavad kaasa aidata komisjoni ettepaneku eelnõu kujundamisel enne, kui see läheb aruteluks ja vastuvõtmiseks nõukokku ning Euroopa Parlamenti.

Dialoogid kodanikega

Dialoogid kodanikega toimuvad kõikjal ELi linnades, et kuulata inimeste seisukohti ja arutada küsimusi, mille pärast nad muret tunnevad.

Petitsioonid Euroopa Parlamendile

ELi kodanikud ja elanikud ning ettevõtted ning muud organisatsioonid, kelle peakorter asub ELis, võivad Euroopa Parlamendile esitada petitsiooni neid otseselt mõjutava ELi poliitikaga seotud küsimustes.

Euroopa Komisjoni töö – Teated ja läbipaistvusregister

Uute tegevuskavade ja/või avalike konsultatsioonide kohta e-posti teel teadete saamiseks tellige Euroopa Komisjoni töö – Teated. Kui esindate ELi institutsioonide poliitikat ja otsustusprotsesse mõjutada püüdvat organisatsiooni või olete samalaadne füüsilisest isikust ettevõtja, siis registreeruge ELi läbipaistvusregistris.

Ametlikud kaebused

Te võite:

  Kuidas see käib?: Euroopa kodanike algatuse käivitamine

  Kuidas see käib?: Euroopa kodanike algatuse käivitamine

  Kõigile avatud parlamentaarne demokraatia: kodanike algatuse käivitamine uue ELi õigusakti loomiseks on väga keeruline, kuid võib end ära tasuda (28/05/2012).

   
  Kuidas see käib?: Petitsioonid Euroopa Parlamendile

  Kuidas see käib?: Petitsioonid Euroopa Parlamendile

  Kas teil on kaebus või taotlus, mis on seotud mõne ELi tegevusvaldkonnaga? Enne, kui selle petitsioonide komisjonile saadate, vaadake, kuidas see käib (29/03/2012).