Λάβετε μέρος στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών

Θέλετε να συμμετάσχετε στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών; Υπάρχουν πολλοί τρόποι γι' αυτό:

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ζητήστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για ένα θέμα που σας απασχολεί - μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Για να δείξετε ότι έχει τη στήριξη μεγάλου αριθμού πολιτών, η πρωτοβουλία σας θα πρέπει να υπογραφεί από ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών (δηλαδή από 7 κράτη μέλη επί συνόλου 28).

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Όταν η Επιτροπή αρχίσει να μελετά την εφαρμογή μιας νέας πολιτικής ή όταν επανεξετάζει την ισχύουσα νομοθεσία, συνήθως διοργανώνει δημόσια διαβούλευση.

Ιδιώτες, επιχειρηματίες και άλλοι φορείς που ενδιαφέρονται ή έχουν ειδικές γνώσεις πάνω σε ένα θέμα μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του σχεδίου πρότασης της Επιτροπής, προτού αυτό διαβιβαστεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.

Αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ, καθώς και επιχειρήσεις και άλλοι φορείς που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, μπορούν να υποβάλουν αναφορά στο Κοινοβούλιο για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής που τους θίγουν άμεσα.

Μητρώο Διαφάνειας

Οι οργανώσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες όταν εκπροσωπούν τα συμφέροντα της ΕΕ, εγγραφόμενοι στο κοινό Μητρώο Διαφάνειας του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Επίσημες καταγγελίες

Μπορείτε:

 Επίσης

  • Ευρωβαρόμετρο English (en) français (fr)  

 Τηλεφορτώσεις

  • Οδηγός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών pdf - 5 MB [5 MB] English (en)  

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;