Vær med til at udforme EU's politik

Vil du gerne være med til at udforme EU's politik? Det kan du gøre på mange måder:

Det europæiske borgerinitiativ

Med et borgerinitiativ kan du opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte lovforslag på et område, du interesserer dig for. Initiativet skal have bred opbakning. Det skal underskrives af én million EU-borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemslande (7 ud af 28).

Offentlige høringer

Når Kommissionen tager hul på et nyt politisk initiativ eller vil revidere den eksisterende lovgivning, lancerer den ofte en offentlig høring.

Dermed kan både enkeltpersoner, virksomheder og organisationer med interesse i eller ekspertviden på området være med til at udforme et lovforslag, før Kommissionen forelægger det for Rådet og Europa-Parlamentet til yderligere debat og vedtagelse.

Andragender til Europa-Parlamentet

Statsborgere og andre med bopæl i EU kan indgive et andragende til Europa-Parlamentet om et emne inden for et af EU's politikområder, der berører dem direkte. Det samme gælder for virksomheder og organisationer med hovedkontor i EU.

Åbenhedsregistret

Organisationer og selvstændige kan vise, at deres lobbyarbejde i EU følger spillereglerne, ved at tilmelde sig Parlamentets og Kommissionens fælles åbenhedsregister.

Sådan arbejderKommissionen– Meddelelser og åbenhedsregistret

For at modtage e-mails med nye køreplaner og/eller offentlige høringer kan du tilmelde dig Sådan arbejder Kommissionen – Meddelelser. Hvis du repræsenterer en organisation eller er selvstændig og udfører aktiviteter, der påvirker politik- og beslutningsprocesserne i EU-institutionerne, kan du tilmelde dig EU's åbenhedsregister.

Vil du indgive en formel klage?

Så kan du:

Videoklip

Sådan Fungerer Det: Søsætning af EU's borgerinitiativ

Sådan Fungerer Det: Søsætning af EU's borgerinitiativ

Parlamentarisk demokrati åben for alle: Det er en kompleks affære at lancere ny EU-lovgivning, men potentiel givtig (28/05/2012).

Sådan fungerer det: Andragender til Europa-Parlamentet

Sådan fungerer det: Andragender til Europa-Parlamentet

Har du en klage eller en anmodning, der relaterer sig til et af EU's aktivitetsområder? Før du sender besked til Udvalget for Andragender, så lad os se, hvordan det fungerer (29/03/2012).

 Se også

  • Eurobarometer English (en) français (fr)  

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Sådan Fungerer Det: Søsætning af EU's borgerinitiativ

Sådan Fungerer Det: Søsætning af EU's borgerinitiativ

Parlamentarisk demokrati åben for alle: Det er en kompleks affære at lancere ny EU-lovgivning, men potentiel givtig (28/05/2012).

Sådan fungerer det: Andragender til Europa-Parlamentet

Sådan fungerer det: Andragender til Europa-Parlamentet

Har du en klage eller en anmodning, der relaterer sig til et af EU's aktivitetsområder? Før du sender besked til Udvalget for Andragender, så lad os se, hvordan det fungerer (29/03/2012).

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?