You are here:

Vær med til at udforme EU's politik

Vil du gerne være med til at udforme EU's politik? Det kan du gøre på mange måder:

Det europæiske borgerinitiativ

Med et borgerinitiativ kan du opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte lovforslag på et område, du interesserer dig for. Initiativet skal have bred opbakning. Det skal underskrives af én million EU-borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemslande (7 ud af 28).

Offentlige høringer

Når Kommissionen tager hul på et nyt politisk initiativ eller vil revidere den eksisterende lovgivning, lancerer den ofte en offentlig høring.

Dermed kan både enkeltpersoner, virksomheder og organisationer med interesse i eller ekspertviden på området være med til at udforme et lovforslag, før Kommissionen forelægger det for Rådet og Europa-Parlamentet til yderligere debat og vedtagelse.

Borgerdialoger

Borgerdialoger afholdes i byer rundt omkring i EU for at lytte til folks meninger og tale om de spørgsmål, der optager dem.

Andragender til Europa-Parlamentet

Statsborgere og andre med bopæl i EU kan indgive et andragende til Europa-Parlamentet om et emne inden for et af EU's politikområder, der berører dem direkte. Det samme gælder for virksomheder og organisationer med hovedkontor i EU.

Sådan arbejderKommissionen– Meddelelser og åbenhedsregistret

For at modtage e-mails med nye køreplaner og/eller offentlige høringer kan du tilmelde dig Sådan arbejder Kommissionen – Meddelelser. Hvis du repræsenterer en organisation eller er selvstændig og udfører aktiviteter, der påvirker politik- og beslutningsprocesserne i EU-institutionerne, kan du tilmelde dig EU's åbenhedsregister.

Vil du indgive en formel klage?

Så kan du:

 • klage til Kommissionen – hvis du ikke mener, at et EU-land gennemfører EU-lovgivningen korrekt
 • klage til Den Europæiske Ombudsmand – hvis du mener, at en EU-institution har optrådt ulovligt eller begået en administrativ fejl
 • anmelde svig med EU-midler/forseelser begået af EU-ansatte til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
 • kontakte Europe Direct, hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst kan klage.
  Sådan Fungerer Det: Søsætning af EU's borgerinitiativ

  Sådan Fungerer Det: Søsætning af EU's borgerinitiativ

  Parlamentarisk demokrati åben for alle: Det er en kompleks affære at lancere ny EU-lovgivning, men potentiel givtig (28/05/2012).

   
  Sådan fungerer det: Andragender til Europa-Parlamentet

  Sådan fungerer det: Andragender til Europa-Parlamentet

  Har du en klage eller en anmodning, der relaterer sig til et af EU's aktivitetsområder? Før du sender besked til Udvalget for Andragender, så lad os se, hvordan det fungerer (29/03/2012).