Zapojit se do tvorby evropské politiky

Chcete se zapojit do tvorby evropské politiky? Máte několik možností:

Evropská občanská iniciativa

Prostřednictvím evropské občanské iniciativy můžete Evropskou komisi požádat, aby předložila legislativní návrh týkající se tématu, jímž se zabýváte. K tomu je nutné získat podporu jednoho milionu občanů EU, kteří pocházejí alespoň z jedné čtvrtiny členských zemí Unie (v současné době 7 zemí z 28).

Veřejné konzultace

Když Komise vypracovává novou iniciativu nebo přezkoumává stávající právní předpis, zajímá se o názor veřejnosti. Zpravidla tedy na dané téma uspořádá veřejnou konzultaci.

Na základě podnětů od jednotlivců, podniků a organizací, kteří se o danou tematiku zajímají či se na daný obor specializují, tak může Komise svůj návrh upravit a teprve potom ho postoupí Radě a Evropskému parlamentu k posouzení a případnému přijetí.

Petice Evropskému parlamentu

Osoby, které mají občanství některého z členských států Evropské unie či které zde mají bydliště, jakož i podniky a další organizace se sídlem v Unii mohou Evropskému parlamentu předložit petici týkající se politiky EU, která se jich bezprostředně dotýká.

Rejstřík transparentnosti

Zapsáním do rejstříku transparentnosti mohou organizace a osoby samostatně výdělečně činné ukázat, že se při hájení zájmů určité skupiny během formování politik EU řídí příslušnými pravidly.

Činnosti Komise – Oznámení a rejstřík transparentnosti

Pokud chcete být e-mailem upozorňováni na nové plány a/nebo veřejné konzultace, přihlaste se k odběru zpráv na stránkách Činnosti Komise – Oznámení. Pokud zastupujete nějakou organizaci nebo jste osoba samostatně výdělečná činná a působíte v oblasti, která má vliv na politiku a rozhodovací proces v orgánech a institucích EU, zaregistrujte se v rejstříku transparentnosti EU.

Formální stížnosti

Máte tyto možnosti:

Video

Jak funguje EU: Spusťte evropskou občanskou iniciativu

Jak funguje EU: Spusťte evropskou občanskou iniciativu

Parlamentní demokracie pro každého: spuštění občanské iniciativy k přijetí nového předpisu EU není jednoduché, ale může vést k dobrým výsledkům (28/05/2012).

Jak funguje EU: Petice k Evropskému parlamentu

Jak funguje EU: Petice k Evropskému parlamentu

Máte nějakou stížnost nebo žádost, která se vztahuje k jedné z oblastí činnosti EU? Než ji pošlete petičnímu výboru, podívejte se, jak to funguje (29/03/2012).

 Viz také

  • Eurobarometr English (en) français (fr)  

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Jak funguje EU: Spusťte evropskou občanskou iniciativu

Jak funguje EU: Spusťte evropskou občanskou iniciativu

Parlamentní demokracie pro každého: spuštění občanské iniciativy k přijetí nového předpisu EU není jednoduché, ale může vést k dobrým výsledkům (28/05/2012).

Jak funguje EU: Petice k Evropskému parlamentu

Jak funguje EU: Petice k Evropskému parlamentu

Máte nějakou stížnost nebo žádost, která se vztahuje k jedné z oblastí činnosti EU? Než ji pošlete petičnímu výboru, podívejte se, jak to funguje (29/03/2012).

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?