You are here:

Zapojit se do tvorby evropské politiky

Chcete se zapojit do tvorby evropské politiky? Máte několik možností:

Evropská občanská iniciativa

Prostřednictvím evropské občanské iniciativy můžete Evropskou komisi požádat, aby předložila legislativní návrh týkající se tématu, jímž se zabýváte. K tomu je nutné získat podporu jednoho milionu občanů EU, kteří pocházejí alespoň z jedné čtvrtiny členských zemí Unie (v současné době 7 zemí z 28).

Veřejné konzultace

Když Komise vypracovává novou iniciativu nebo přezkoumává stávající právní předpis, zajímá se o názor veřejnosti. Zpravidla tedy na dané téma uspořádá veřejnou konzultaci.

Na základě podnětů od jednotlivců, podniků a organizací, kteří se o danou tematiku zajímají či se na daný obor specializují, tak může Komise svůj návrh upravit a teprve potom ho postoupí Radě a Evropskému parlamentu k posouzení a případnému přijetí.

Dialogy s občany

Dialogy s občany se konají v městech po celé EU, jsou příležitostí k diskusi o palčivých tématech a umožňují politikům naslouchat názorům občanů.

Petice Evropskému parlamentu

Osoby, které mají občanství některého z členských států Evropské unie či které zde mají bydliště, jakož i podniky a další organizace se sídlem v Unii mohou Evropskému parlamentu předložit petici týkající se politiky EU, která se jich bezprostředně dotýká.

Činnosti Komise – Oznámení a rejstřík transparentnosti

Pokud chcete být e-mailem upozorňováni na nové plány a/nebo veřejné konzultace, přihlaste se k odběru zpráv na stránkách Činnosti Komise – Oznámení. Pokud zastupujete nějakou organizaci nebo jste osoba samostatně výdělečná činná a působíte v oblasti, která má vliv na politiku a rozhodovací proces v orgánech a institucích EU, zaregistrujte se v rejstříku transparentnosti EU.

Formální stížnosti

Máte tyto možnosti:

 • zaslat stížnost Evropské komisi – domníváte-li se, že některý členský stát EU neuplatňuje správně evropské předpisy.
 • zaslat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv – domníváte-li se, že v souladu s předpisy nejednala některá z institucí EU nebo že se dopustila administrativního pochybení.
 • nahlásit podvody týkající se financí EU / ze strany zaměstnanců EU Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
 • Pokud si nejste jisti, kterou možnost zvolit, můžete se obrátit na službu Europe Direct.
  Jak funguje EU: Spusťte evropskou občanskou iniciativu

  Jak funguje EU: Spusťte evropskou občanskou iniciativu

  Parlamentní demokracie pro každého: spuštění občanské iniciativy k přijetí nového předpisu EU není jednoduché, ale může vést k dobrým výsledkům (28/05/2012).

   
  Jak funguje EU: Petice k Evropskému parlamentu

  Jak funguje EU: Petice k Evropskému parlamentu

  Máte nějakou stížnost nebo žádost, která se vztahuje k jedné z oblastí činnosti EU? Než ji pošlete petičnímu výboru, podívejte se, jak to funguje (29/03/2012).