You are here:

Участвайте в изготвянето на европейските политики

Искате да участвате в изготвянето на европейските политики? Има няколко начина да го направите:

Европейска гражданска инициатива

Призовете Европейската комисия да предложи законодателство по важен за вас въпрос чрез Европейската гражданска инициатива. За да докажете, че вашата инициатива се ползва с широка подкрепа, тя трябва да бъде подкрепена от 1 млн. граждани на ЕС от най-малко една четвърт от страните членки (7 от 28).

Обществени консултации

Когато Комисията започне работа по нова политическа инициатива или преразглежда съществуващо законодателство, тя обикновено провежда обществена консултация.

Физически лица, предприятия и други организации, имащи интерес или експертен опит в дадена област, могат да помогнат за оформянето на проектопредложението на Комисията, преди то да постъпи в Съвета и Европейския парламент за обсъждане и приемане.

Граждански диалози

Граждански диалози се провеждат в градове в целия ЕС, за да се чуе мнението на хората и да се обсъдят въпросите, които ги вълнуват.

Петиции до Европейския парламент

Гражданите на Съюза и пребиваващите на негова територия лица, както и компаниите и други организации със седалище в ЕС могат да изпращат петиции до Парламента по пряко засягащи ги въпроси, свързани с европейските политики.

Комисията в действие — Известия и Регистър за прозрачност

За да получавате по електронната поща известия за нови пътни карти и/или обществени консултации, регистрирайте се в Комисията в действие — Известия. Ако представлявате организация или сте самостоятелно заето лице и участвате в дейности, с които се влияе върху процесите на изготвяне на политики и вземане на решения от институциите на ЕС, регистрирайте се в Регистъра на ЕС за прозрачност.

Официални жалби

Можете да:

 • подадете жалба пред Европейската комисия – ако смятате, че дадена страна членка не прилага правото на ЕС правилно.
 • подадете жалба до европейския омбудсман – ако смятате, че някоя институция на ЕС е действала незаконно или е извършила административна грешка.
 • съобщите за измама със средства на ЕС/от страна на служители на ЕС на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
 • се свържете с Europe Direct, ако не знаете кой е най-добрият начин да се оплачете.
  Как работи: Да се направи Европейска гражданска инициатива

  Как работи: Да се направи Европейска гражданска инициатива

  Парламентарна демокрация, отворена за всички: Да се направи Европейска гражданска инициатива за ново законодателство на ЕС е много сложно, но потенциално си струва (28/05/2012).

   
  Как работи: Петициите до Европейския парламент

  Как работи: Петициите до Европейския парламент

  Имате оплакване или молба, която се отнася до една от областите на дейност на ЕС? Преди да я изпратите на Комисията по петиции, вижте как работи тя (29/03/2012).