Navigacijski put

Ugovori EU-a

Europska unija temelji se na vladavini prava. To znači da se svako njezino djelovanje temelji na ugovorima koje su dobrovoljno i demokratski odobrile sve države članice EU-a. Na primjer, ako neko područje politike nije navedeno u ugovoru, Komisija ne može predložiti zakonodavni akt u tom području.

Ugovor je obvezujući sporazum među državama članicama EU-a. U njemu su utvrđeni ciljevi EU-a, pravila za institucije EU-a, postupak odlučivanja te odnosi između EU-a i njegovih država članica.

Ugovori se izmjenjuju radi učinkovitijeg i transparentnijeg djelovanja EU-a, pristupanja novih država članica te uvođenja novih područja suradnje kao što je jedinstvena valuta.

Institucije EU-a donose zakonodavstvo u skladu s ugovorima, a države članice zatim ga provode. Potpuni tekstovi ugovora, zakonodavnih akata, sudske prakse i zakonodavnih prijedloga mogu se pogledati u bazi podataka europskog zakonodavstva EUR-Lex.

Cjeloviti tekstovi:


 • Pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije pdf - 561 KB [561 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2010.)
 • Pročišćene verzije Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju pdf - 561 KB [561 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2010.)

Glavni ugovori su:

Ugovor iz Lisabona

Potpisan: 13. prosinca 2007.
Stupio na snagu: 1. prosinca 2009.

Svrha: demokratičnija i učinkovitija Europska unija, spremnija i ujedinjena u rješavanju globalnih problema kao što je promjena klime.

Glavne promjene: veće ovlasti Europskom parlamentu, promjena postupka glasovanja u Vijeću, građanska inicijativa, stalni predsjednik Europskog vijeća, nova funkcija visokog predstavnika za vanjske poslove, nova diplomatska služba EU-a.

Ugovorom iz Lisabona jasno se utvrđuju:

 • ovlasti EU-a
 • ovlasti država članica EU-a
 • zajedničke ovlasti.

Ugovor o Ustavu za Europu pdf - 3 MB [3 MB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2004.), sličnih ciljeva kao Ugovor iz Lisabona, potpisan je, ali nije nikada ratificiran.

Ugovor iz Nice

Potpisan: 26. veljače 2001.
Stupio na snagu: 1. veljače 2003.

Svrha: reforma institucija za učinkovito djelovanje EU-a nakon proširenja na 25 država članica.

Glavne promjene: metoda izmjene sastava Komisije i redefiniranje sustava glasovanja u Vijeću.

Cjeloviti tekst Ugovora iz Nice

Ugovor iz Amsterdama

Potpisan: 2. listopada 1997.
Stupio na snagu: 1. svibnja 1999.

Svrha: reforma institucija EU-a i priprema za ulazak novih država članica.

Glavne promjene: izmjena, renumeracija i izrada pročišćenog teksta Ugovora o EU-u i Ugovora o EEZ-u. Transparentnije odlučivanje (češća uporaba postupka suodlučivanja ).

Cjeloviti tekst Ugovora iz Amsterdama pdf - 3 MB [3 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Ugovor o Europskoj uniji – Ugovor iz Maastrichta

Potpisan: 7. veljače 1992.
Stupio na snagu: 1. studenoga 1993.

Svrha: priprema za Europsku monetarnu uniju i uvođenje elemenata političke unije (građanstvo, zajednička vanjska i unutarnja politika).

Glavne promjene: osnivanje Europske unije i uvođenje postupka suodlučivanja kojim Parlament dobiva veće ovlasti u odlučivanju. Novi oblici suradnje među vladama EU-a, primjerice u području obrane, pravosuđa i unutarnjih poslova.

Cjeloviti tekst Ugovora iz Maastrichta pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt)

Jedinstveni europski akt

Potpisan: 17. veljače 1986. (Luxembourg) / 28. veljače 1986. (Hag)
Stupio na snagu: 1. srpnja 1987.

Svrha: reforma institucija i priprema za članstvo Portugala i Španjolske te ubrzavanje postupka odlučivanja kao priprema za uspostavu jedinstvenog tržišta.

Glavne promjene: širenje primjene glasovanja kvalificiranom većinom u Vijeću (tako je jednoj državi teže uložiti veto na prijedlog zakonodavnog akta), jačanje utjecaja Europskog parlamenta uvođenjem postupaka suradnje i pristanka.

Cjeloviti tekst Jedinstvenog europskog akta pdf - 9 MB [9 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt)

Ugovor o spajanju – Bruxelleski ugovor

Potpisan: 8. travnja 1965.
Stupio na snagu: 1. srpnja 1967.

Svrha: modernizirati europske institucije.

Glavne promjene: stvaranje jedinstvene Komisije i jedinstvenog Vijeća za tadašnje tri europske zajednice (EEZ, Euratom, EZUČ). Stavljen izvan snage Ugovorom iz Amsterdama.

Cjeloviti tekst Ugovora o spajanju DeutschfrançaisitalianoNederlands

Ugovori iz Rima – Ugovori o EEZ-u i Euratomu

Potpisani: 25. ožujka 1957.
Stupili na snagu: 1. siječnja 1958.

Svrha: osnivanje Europske ekonomske zajednice (EEZ) i Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom).

Glavne promjene: uključivanje gospodarske suradnje u europske integracije.

Cjeloviti tekst Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice françaisitalianoNederlands
Cjeloviti tekst Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju pdf - 561 KB [561 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik

Potpisan: 18. travnja 1951.
Stupio na snagu: 23. srpnja 1952.
Prestao važiti: 23. srpnja 2002.

Svrha: stvoriti međuovisnost između industrije ugljena i čelika tako da nijedna država više ne može mobilizirati svoje oružane snage bez znanja ostalih. Na taj način smanjeno je nepovjerenje i napetost nakon Drugog svjetskog rata. Ugovor o EZUČ-u prestao je važiti 2002.

Cjeloviti tekst Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik DeutschfrançaisitalianoNederlands

Osnivački su ugovori izmijenjeni kada su nove države pristupile EU-u:

 • 1973. (Danska, Irska, Ujedinjena Kraljevina)
 • 1981. (Grčka)
 • 1986. (Španjolska, Portugal)
 • 1995. (Austrija, Finska, Švedska)
 • 2004. (Češka, Cipar, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija)
 • 2007. (Bugarska, Rumunjska)
 • 2013. (Hrvatska).

 Vidi također

 Preuzimanja

 • Abeceda prava EU-a pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?