You are here:

EU:n perussopimukset

Euroopan unionin perustana ovat oikeusvaltion periaatteet. Tämä tarkoittaa, että kaikki EU:n toiminta perustuu EU:n jäsenmaiden vapaaehtoisesti ja demokraattisesti hyväksymiin perussopimuksiin. Jos esimerkiksi jotakin politiikanalaa ei mainita missään perussopimuksessa, komissio ei voi tehdä kyseistä alaa koskevaa lakiehdotusta.

Perussopimus on EU:n jäsenmaiden kesken tehty sitova sopimus. Siinä määritellään EU:n tavoitteet, EU:n toimielimiä koskevat säännöt ja päätöksentekomenettelyt sekä suhteet EU:n ja sen jäsenmaiden välillä.

Perussopimusten muuttamisen tarkoituksena on tehdä EU:n toiminnasta tehokkaampaa ja avoimempaa, valmistella uusien jäsenmaiden liittymistä sekä tuoda mukaan uusia yhteistyömuotoja, kuten yhteinen raha.

Perussopimusten puitteissa EU:n toimielimet voivat hyväksyä lainsäädäntöä, jonka jäsenmaat panevat täytäntöön. Perussopimukset, muu lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädäntöehdotukset löytyvät lyhentämättöminä EU-lainsäädännön tietokannasta EUR-Lexistä.

Tärkeimmät perussopimukset ovat

Lissabonin sopimus

Allekirjoitus : 13.12.2007

Voimaantulo : 1.12.2009

Tavoite : EU:n toiminnan demokraattisuuden ja tehokkuuden lisääminen ja EU:n yhteisen äänen vahvistaminen keskusteltaessa ilmastonmuutosasioiden kaltaisista globaaleista kysymyksistä.

Tärkeimmät muutokset : Euroopan parlamentin vallan lisääminen, neuvoston äänestyskäytännön uudistaminen, mahdollisuus kansalaisaloitteen tekemiseen, Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden korkean edustajan virkojen perustaminen sekä EU:n uuden ulkosuhdehallinnon perustaminen.

Lissabonin sopimuksessa määritellään entistä selkeämmin, milloin toimivalta kuuluu

  • EU:lle
  • EU:n jäsenmaille
  • sekä EU:lle että jäsenmaille.

Lissabonin sopimus lyhentämättömänä

Sopimuksessa Euroopan perustuslaista pdf(3 MB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  (2004) tavoitteet olivat samankaltaisia kuin Lissabonin sopimuksessa. Tämä sopimus allekirjoitettiin, mutta sitä ei ratifioitu.

Nizzan sopimus

Allekirjoitus : 26.2.2001

Voimaantulo : 1.2.2003

Tavoite : EU:n toimielinten uudistaminen siten, että EU toimii tehokkaasti myös 25 jäsenmaan yhteisöksi laajennuttuaan.

Tärkeimmät muutokset : Komission kokoonpanon muuttaminen ja neuvoston äänestysjärjestelmän tarkempi määrittely.

Nizzan sopimus lyhentämättömänä

Amsterdamin sopimus

Allekirjoitus : 2.10.1997

Voimaantulo : 1.5.1999

Tavoite : EU:n toimielinten uudistaminen tulevien jäsenmaiden liittymistä silmällä pitäen.

Tärkeimmät muutokset : EU:n ja ETY:n perussopimusten muuttaminen, uudelleennumerointi ja konsolidointi. Päätöksenteon avoimuuden lisääminen (tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön lisääminen).

Amsterdamin sopimus lyhentämättömänä pdf(3 MB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 

Sopimus Euroopan unionista – Maastrichtin sopimus

Allekirjoitus : 7.2.1992

Voimaantulo : 1.11.1993

Tavoite : Euroopan talous- ja rahaliiton valmistelu ja poliittiseen unioniin kuuluvien käsitteiden (kansalaisuus, yhteinen politiikka ulko- ja sisäasioissa) käyttöönotto.

Tärkeimmät muutokset : Euroopan unionin perustaminen ja parlamentin päätöksentekovaltaa lisäävän yhteispäätösmenettelyn käyttöönotto. EU-maiden hallitusten väliset uudet yhteistyömuodot esimerkiksi puolustus-, oikeus- ja sisäasioissa.

Maastrichtin sopimus lyhentämättömänä pdf(4 MB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 

Euroopan yhtenäisasiakirja

Allekirjoitus : 17.2.1986 (Luxemburg) / 28.2.1986 (Haag)

Voimaantulo : 1.7.1987

Tavoite : Toimielinten uudistaminen Portugalin ja Espanjan jäsenyyttä varten sekä päätöksenteon nopeuttaminen yhtenäismarkkinoita varten.

Tärkeimmät muutokset : Määräenemmistöäänestyksen laajentaminen neuvostossa (minkä seurauksena yksittäisen maan on vaikeampi kumota lakiehdotuksia veto-oikeudellaan), yhteistyö- ja hyväksyntämenettelyjen käyttöönotto sekä Euroopan parlamentin vaikutusvallan lisääminen.

Euroopan yhtenäisasiakirja lyhentämättömänä pdf(9 MB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 

Sulautumissopimus – Brysselin sopimus

Allekirjoitus : 8.4.1965

Voimaantulo : 1.7.1967

Tavoite : Toimielinten rationalisoiminen.

Tärkeimmät muutokset : Yhden, kolmea Euroopan yhteisöä (ETY, Euratom ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisö) palvelevan komission ja neuvoston luominen. Kumottu Amsterdamin sopimuksella.

Sulautumissopimus lyhentämättömänä

Rooman sopimukset – EY:n ja Euratomin perustamissopimukset

Allekirjoitus : 25.3.1957

Voimaantulo : 1.1.1958

Tavoite : Euroopan talousyhteisön (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustaminen.

Tärkeimmät muutokset : Euroopan integraation laajentaminen yleiseen talousyhteistyöhön.

Euroopan talousyhteisön perustamissopimus
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus pdf(514 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus

Allekirjoitus : 18.4.1951

Voimaantulo : 23.7.1952

Voimassaolo päättyi : 23.7.2002

Tavoite : Keskinäisen riippuvuuden lisääminen hiilen ja teräksen tuotannossa siten, ettei yksi maa enää voisi toteuttaa armeijan liikekannallepanoa muiden maiden tietämättä. Sopimus lievitti toisen maailmansodan jälkeisiä epäluuloja ja jännitteitä. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolo päättyi vuonna 2002.

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus lyhentämättömänä

Uusien maiden liittyessä EU:hun on perustamissopimuksia muutettu seuraavasti:

  • 1973 (Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta)
  • 1981 (Kreikka)
  • 1986 (Espanja ja Portugali)
  • 1995 (Itävalta, Suomi ja Ruotsi)
  • 2004 (Tšekki, Kypros, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia)
  • 2007 (Bulgaria ja Romania)
  • 2013 (Kroatia).