You are here:

Sprejemanje odločitev

Odločitve se običajno sprejemajo v rednem zakonodajnem postopku (nekdanji postopek soodločanja). Evropski parlament, ki je neposredno izvoljen, mora odobriti zakonodajo EU skupaj s Svetom (vlade 28 držav EU).

Priprava zakonodaje EU

Preden Komisija predloži novo zakonodajno pobudo, mora pripraviti oceno o morebitnem učinku na gospodarstvo, socialno varstvo in okolje. V ta namen izda oceno učinka, v kateri opredeli možne prednosti in slabosti predloga.

Komisija se posvetuje tudi z ostalimi deležniki, denimo z nevladnimi organizacijami, lokalnimi organi ter predstavniki industrije in civilne družbe. Skupine strokovnjakov dajejo nasvete o tehničnih vprašanjih. Komisija tako zagotovi, da zakonodajni predlog ustreza potrebam in prepreči nepotrebne birokratske postopke.

Državljani, podjetja in organizacije lahko s sodelovanjem v javnem posvetovanju pomagajo pri oblikovanju politik EU.

Nacionalni parlamenti lahko izrazijo zadržke, če menijo, da bi vprašanje učinkoviteje rešili na ravni držav.

Obravnava in sprejetje zakonodajnega predloga

Evropski parlament in Svet EU obravnavata predlog Komisije in predlagata spremembe. Če se o spremembah ne moreta dogovoriti, gre predlog drugič v obravnavo.

Tudi v drugi obravnavi lahko predlagata spremembe in Evropski parlament lahko prepreči sprejetje predloga, če se ne strinja s Svetom.

Če obe instituciji soglašata s spremembami, lahko sprejmeta zakonodajni predlog. Če se glede zakonodajnega predloga ne moreta sporazumeti, ga predložita spravnemu odboru Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) français (fr) . V zadnji obravnavi lahko tako Svet kot Evropski parlament preprečita sprejetje predloga.

Zasedanja Evropskega parlamenta in nekatera seje Sveta Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) français (fr) lahko v živo spremljate tudi prek spleta.

Postopki sprejemanja zakonodaje EU

    Kako poteka soodločanje?

    Kako poteka soodločanje?

    Kako potekata postopek sprejemanja zakonodajnih predlogov EU in soodločanje oziroma igra moči med različnimi evropskimi deležniki.