Navigacijska pot

Sprejemanje odločitev

Odločitve se običajno sprejemajo v rednem zakonodajnem postopku (nekdanji postopek soodločanja). Evropski parlament, ki je neposredno izvoljen, mora odobriti zakonodajo EU skupaj s Svetom (vlade 28 držav EU).

Priprava zakonodaje EU

Preden Komisija predloži novo zakonodajno pobudo, mora pripraviti oceno o morebitnem učinku na gospodarstvo, socialno varstvo in okolje. V ta namen izda oceno učinka , v kateri opredeli možne prednosti in slabosti predloga.

Komisija se posvetuje tudi z ostalimi deležniki, denimo z nevladnimi organizacijami, lokalnimi organi ter predstavniki industrije in civilne družbe. Skupine strokovnjakov dajejo nasvete o tehničnih vprašanjih. Komisija tako zagotovi, da zakonodajni predlog ustreza potrebam in prepreči nepotrebne birokratske postopke.

Državljani, podjetja in organizacije lahko s sodelovanjem v javnem posvetovanju pomagajo pri oblikovanju politik EU.

Nacionalni parlamenti lahko izrazijo zadržke, če menijo, da bi vprašanje učinkoviteje rešili na ravni držav.

Obravnava in sprejetje zakonodajnega predloga

Evropski parlament in Svet EU obravnavata predlog Komisije in predlagata spremembe. Če se o spremembah ne moreta dogovoriti, gre predlog drugič v obravnavo.

Tudi v drugi obravnavi lahko predlagata spremembe in Evropski parlament lahko prepreči sprejetje predloga, če se ne strinja s Svetom.

Če obe instituciji soglašata s spremembami, lahko sprejmeta zakonodajni predlog. Če se glede zakonodajnega predloga ne moreta sporazumeti, ga predložita spravnemu odboru Englishfrançais. V zadnji obravnavi lahko tako Svet kot Evropski parlament preprečita sprejetje predloga.

Zasedanja Evropskega parlamenta in nekatera zasedanja Sveta lahko v živo spremljate tudi prek spleta.

 

Postopki sprejemanja zakonodaje EU

 • Redni zakonodajni postopek (prej postopek soodločanja)
  Opis vseh faz rednega zakonodajnega postopka, pri katerem Evropski parlament in Svet Evopske unije skupaj sprejmeta zakonski akt, in seznam vseh zakonskih aktov, ki so bili sprejeti na ta način.
 • Uradni poslovnik Evropskega sveta pdf - 230 KB [230 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk)
  Opis delovanja Evropskega sveta
 • Evropsko pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah
  Sodelovanje med nacionalnimi sodišči v civilnih zadevah

Videoposnetki

Kako deluje: Evropska zakonodaja

Kako deluje: Evropska zakonodaja

Animirani vodnik razloži postopek sprejemanja zakonodaje EU

Kako poteka soodločanje?

Kako poteka soodločanje?

Kako potekata postopek sprejemanja zakonodajnih predlogov EU in soodločanje oziroma igra moči med različnimi evropskimi deležniki.

 Glej tudi

 • Iskanje po zakonodajnih postopkih  
 • Več o zakonodajnih postopkih čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) svenska (sv)  
 • Vaš prispevek k politikam EU  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?