Navigacijski put

Kako EU odlučuje

Uobičajeni postupak odlučivanja u EU-u poznat je kao „suodlučivanje”. To znači da izravno izabran Europski parlament mora odobriti zakonodavstvo EU-a zajedno s Vijećem (vlade 28 država članica EU-a).

Izrada zakonodavstva EU-a

Prije nego što Komisija predloži nove inicijative, ona mora procijeniti njihove moguće gospodarske, društvene i ekološke posljedice. Stoga priprema procjene učinka u kojima se navode prednosti i nedostaci mogućih političkih opcija.

Komisija se savjetuje i sa zainteresiranim stranama poput nevladinih organizacija, lokalnih vlasti i predstavnika industrije i civilnog društva. Skupine stručnjaka daju savjete o tehničkim pitanjima. Komisija tako omogućuje da zakonodavni prijedlozi odgovaraju potrebama onih kojih se to najviše tiče te da se izbjegnu nepotrebni birokratski postupci.

Građani, poduzeća i organizacije mogu sudjelovati u postupku savjetovanja na web-stranicama pod javna savjetovanja.

Nacionalni parlamenti mogu službeno izraziti rezerve ako smatraju da bi neko pitanje bilo bolje riješiti na nacionalnoj nego na europskoj razini.

Razmatranje i donošenje

Europski parlament i Vijeće razmatraju Komisijine prijedloge i predlažu izmjene. Ako se Vijeće i Parlament ne mogu dogovoriti o izmjenama, slijedi drugo čitanje.

Tijekom drugog čitanja Parlament i Vijeće mogu ponovno predložiti izmjene. Parlament ima ovlasti blokirati zakonodavni prijedlog ako se ne može složiti s Vijećem.

Ako se te dvije institucije dogovore o izmjenama, zakonodavni prijedlog može se donijeti. U slučaju da ne mogu postići dogovor, odbor za mirenje Englishfrançais pokušava pronaći rješenje. I Vijeće i Parlament mogu blokirati zakonodavni prijedlog na završnom čitanju.

Zasjedanja Europskog parlamenta i neke sjednice Vijeća mogu se uživo pratiti na internetu.

Postupci donošenja zakonodavstva

  • Redovni zakonodavni postupak (prethodno poznat kao „suodlučivanje”)
    Podroban opis redovnog zakonodavnog postupka, pri kojem Europski parlament i Vijeće EU-a zajedno donose zakonodavne akte, i popis zakonodavnih akata koji su na taj način doneseni
  • Službeni poslovnik Europskog vijeća
    Način rada Europskog vijeća
  • Europska pravosudna suradnja u građanskim stvarima
    Suradnja nacionalnih sudova u građanskim stvarima

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?