Cosán nascleanúna

An tslí a ndéantar cinntí san Aontas

'Gnáthnós Imeachta Reachtach’ ("comhchinnteoireacht" roimhe seo) a thugtar ar nós imeachta caighdeánach na cinnteoireachta de chuid an AE. Ciallaíonn sin nach mór do reachtaíocht an AE a bheith formheasta ag Parlaimint na hEorpa, a thoghtar go díreach, agus ag an gComhairle (rialtais 28 dtír an AE). Dréachtaíonn an Coimisiún reachtaíocht an AE agus cuireann sé chun feidhme í.

Dréachtú dlí an AE

Sula molann an Coimisiún tograí nua déanann sé measúnú ar na hiarmhairtí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil a d’fhéadfadh a bheith acu. Déantar amhlaidh trí ‘Measúnuithe ar thionchar’ a réiteach a leagann amach buntáistí agus míbhuntáistí na roghanna beartais a d’fhéadfadh a bheith ann.

Lena chois sin, téann an Coimisiún i gcomhairle le páirtithe sainleasa ar nós eagraíochtaí neamhrialtasacha, údarás áitiúil agus ionadaithe den tionscal agus den tsochaí shibhialta. Tugann grúpaí saineolaithe comhairle ar cheisteanna teicniúla. Ar an tslí sin, áirithíonn an Coimisiún go gcomhfhreagraíonn tograí beartais do riachtanais iad siúd is mó atá bainteach leis an scéal agus seachnaíonn sé ró-mhaorlathas.

Féadfaidh saoránaigh, gnóthais agus eagraíochtaí a bheith rannpháirteach sa nós imeachta comhairliucháin tríd an suíomh gréasáin Comhairliúcháin phobail.

Féadfaidh parlaimintí náisiúnta a n-amhras a chur in iúl go foirmiúil má mheasann siad gurbh fhearr déileáil le ceist ar leith ar leibhéal náisiúnta seachas ar leibhéal an AE.

Athbhreithniú agus glacadh

Athbhreithníonn Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle tograí de chuid an Choimisiúin agus molann siad leasuithe. Murar féidir leis an gComhairle agus an Pharlaimint leasuithe a aontú, léitear an togra den dara huair.

Agus an tógra á léamh don dara huair, féadfaidh an Pharlaimint agus an Chomhairle leasuithe a mholadh athuair. Tá an chumhacht ag an bParlaimint bac a chur le reachtaíocht atá beartaithe murar féidir teacht ar chomhaontú leis an gComhairle.

Má aontaíonn an dá institiúid ar na leasuithe, is féidir an reachtaíocht atá beartaithe a ghlacadh. Mura n-aontaíonn, déanann coiste idir-réitigh iarracht Englishfrançais teacht ar chomhréiteach. Féadfaidh an Chomhairle agus an Pharlaimint araon bac a chur leis an togra reachtach agus é á léamh don uair dheireanach.

Is féidir seisiúin de chuid Pharlaimint na hEorpa agus roinnt seisiún de chuid na Comhairle a fheiceáil beo ar líne.

Conas a ghlactar reachtaíocht?

 • An gnáthnós imeachta reachtach (ar a dtugraí 'Comhchinnteoireacht')
  Míniú céim ar chéim ar an ngnáthnós imeachta reachtach - mar a gcomhritheann Parlaimint na hEorpa dlíthe le Comhairle an AE - agus liosta na ndlíthe a ritheadh sa tslí sin
 • Rialacha Oifigiúla Nós Imeachta na Comhairle Eorpaí pdf - 230 KB [230 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk)
  Conas a oibríonn an Chomhairle Eorpach
 • Comhar breithiúnach Eorpach i gcásanna sibhialta
  Comhar idir chúirteanna náisiúnta i gcásanna sibhialta

Físeáin

Míniú ar: dlíthe an Aontais Eorpaigh

Míniú ar: dlíthe an Aontais Eorpaigh

Beochan ina mínítear próiseas déanta reachtaíochta an Aontais ó thús deireadh.

Níl seo ar fáil i do theanga.

Comhchinnteoireacht: brúigh ar START go bhfeice tú míniú air

Comhchinnteoireacht: brúigh ar START go bhfeice tú míniú air

Cur síos ar an gconair a ghabhann dréacht-thograí agus iad ag dul ó 'leibhéal' go ‘leibhéal’ den phróiseas comhchinnteoireachta agus ar na 'babhtaí bónais' a dtéann siad tríothu, sula mbaineann siad ceann scríbe amach agus go ndéantar dlí Eorpach díobh, sin nó go mbíonn sé ina GAME OVER acu.

Níl seo ar fáil i do theanga.

 Féach freisin

 • Nósanna imeachta reachtacha a chuardach  
 • Tuilleadh eolais faoi nósanna imeachta reachtacha čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) svenska (sv)  
 • Bí gafa le beartais Eorpacha a dhéanamh  

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?