Navigointipolku

Päätöksenteon eteneminen EU:ssa

EU:n päätöksenteossa käytetään yleisimmin ns. tavallista lainsäätämisjärjestystä (aiemmin "yhteispäätösmenettely"). Se tarkoittaa, että kansan suoraan valitseman Euroopan parlamentin on hyväksyttävä EU:n lainsäädäntö yhdessä 28 EU-maan hallitusten muodostaman neuvoston kanssa.

EU-lainsäädännön laatiminen

Ennen kuin komissio tekee lakialoitteita, se arvioi niiden mahdolliset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset. Tämä tapahtuu laatimalla vaikutustenarviointeja , joissa mahdollisten toimenpiteiden haitat ja hyödyt määritellään.

Komissio kuulee myös sidosryhmiä, kuten kansalaisjärjestöjä, paikallisia viranomaisia sekä eri tuotannonalojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Asiantuntijatyöryhmät neuvovat teknisissä kysymyksissä. Näin komissio varmistaa, että lakiehdotukset vastaavat niiden ryhmien tarpeita, joihin ne eniten vaikuttavat, mutta samalla vältetään tarpeetonta byrokratiaa.

Kansalaiset, yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua kuulemismenettelyihin julkisten kuulemisten verkkosivun kautta.

Eri maiden parlamentit voivat esittää muodollisen varauksen, jos kysymystä pitäisi niiden mielestä käsitellä EU-tason sijasta kansallisella tasolla.

Arviointi ja hyväksyminen

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto arvioivat komission tekemät lainsäädäntöehdotukset ja ehdottavat niihin muutoksia. Jos neuvosto ja parlamentti eivät pääse muutoksista yksimielisyyteen, ehdotus päätyy toiseen käsittelyyn.

Toisessa käsittelyssä parlamentti ja neuvosto voivat jälleen ehdottaa muutoksia. Parlamentti voi estää lainsäädäntöehdotuksen etenemisen, jos se ei pääse yksimielisyyteen neuvoston kanssa.

Jos molemmat toimielimet ovat yksimielisiä muutoksista, lainsäädäntöehdotus voidaan hyväksyä. Jos yksimielisyyteen ei päästä, sovittelukomitea Englishfrançais yrittää löytää ratkaisun. Lopullisen käsittelyn aikana sekä neuvosto että parlamentti voivat estää lainsäädäntöehdotuksen etenemisen.

Euroopan parlamentin istuntoja ja osaa neuvoston istunnoista voi katsella suorina lähetyksinä internetissä.

 

Lainsäädäntömenettely

  • Tavallinen lainsäätämisjärjestys (entinen "yhteispäätösmenettely")
    Vaiheittainen kuvaus tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä, jossa Euroopan parlamentti säätää lakeja yhdessä EU:n neuvoston kanssa, sekä luettelo tällä menettelyllä annetuista säädöksistä.
  • Eurooppa-neuvoston työjärjestys pdf - 230 KB [230 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk)
    Kuinka Eurooppa-neuvosto toimii
  • Euroopan siviilioikeudellinen atlas
    Kansallisten tuomioistuinten yhteistyö siviilioikeudellisissa asioissa

Videot

Näin se toimii: EU-lait

Näin se toimii: EU-lait

Videoanimaatio EU:n lainsäädäntöprosessista

Yhteispäätösmenettely: Painamalla Starttia näet miten se toimii

Yhteispäätösmenettely: Painamalla Starttia näet miten se toimii

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: näin EU-lait hyväksytään tai hylätään.

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.