You are here:

Как се вземат решенията в ЕС

Стандартната процедура за вземане на решения в ЕС се нарича „обикновена законодателна процедура“ (бивша „процедура за съвместно вземане на решение“). Това означава, че пряко избраният Европейски парламент трябва да одобрява законодателството на ЕС заедно със Съвета (правителствата на 28-те държави от ЕС).

Създаване на правото на ЕС

Преди да предложи нови инициативи, Комисията оценява евентуалните икономически, социални и екологични последици от тях. Тя прави това чрез изготвянето на оценки на въздействието, в които се излагат предимствата и недостатъците от евентуални политически действия.

Комисията се допитва и до заинтересовани страни като неправителствени организации, местни власти и представители на индустрията и гражданското общество. По технически въпроси мнения дават експертни групи. По този начин Комисията гарантира, че законодателните предложения отговарят на нуждите на най-непосредствено засегнатите от тях и избягва ненужна бюрокрация.

Граждани, предприятия и организации могат да участват в процедурата на консултация чрез уебсайта Обществени консултации.

Националните парламенти могат официално да изразят съмненията си, ако смятат, че е по-добре даден въпрос да бъде разглеждан на национално равнище, отколкото на равнище ЕС.

Преглед и приемане

Европейският парламент и Съветът преглеждат предложенията на Комисията и предлагат поправки. Ако Съветът и Парламентът не могат да се споразумеят за поправките, се провежда второ четене.

На второ четене Парламентът и Съветът отново могат да предлагат поправки. Парламентът има правомощия да блокира законодателното предложение, ако не може да се споразумее със Съвета.

Ако двете институции се споразумеят за поправките, законодателното предложение може да бъде прието. Ако те не могат да се споразумеят, помирителният комитет Избор на превод за предходната връзка   English (en) français (fr) се опитва да намери решение. На това последно четене законодателното предложение може да бъде блокирано както от Съвета, така и от Парламента.

Заседанията на Европейския парламент и някои заседания на Съвета Избор на превод за предходната връзка   English (en) français (fr) могат да бъдат проследени онлайн.

Как се приема законодателството?

    Съвместно взимане на решения: Натиснете „Начало“, за да видите как работи

    Съвместно взимане на решения: Натиснете „Начало“, за да видите как работи

    Проследете пътя на законодателните предложения през различните равнища и допълнителни етапи на процедурата на съвместно вземане на решение, преди да станат закони на ЕС или да бъдат отхвърлени.